.*.*.*.*.*.*.

Help us support the author
with a purchase or donation:

.*.*.*.*.*.*.

.*.*.*.*.

.*.*.

.*.

حمیدرضا رحیمی 

بستن دکمه ای حتا

مسأله می شود،

وقتی از نردبان ِ حوصله می افتی؛

وامدار ِ آئینه بودن نیز نابخردی ست،

که پس دادن لبخند  این روزها،

به راستی، مصیبتی ست ...

***

تنها دل بستن،

به آب می ماند و آفتاب

و دانه ای سختکوش

که هنوز از زندان ِخاک ،می روید...

شعری را که ملاحظه کردید،" از پایان" نام دارد و اسماعیل جان خوئی، که نام و یادش همیشه با من خواهد بود،آنرا دوست میداشت و زمزمه میکرد(1) مانند قصیده ی بالا بلند و بسیار زیبا و استادانه ی  "نوروزانه" ،که به آن قصیده ی معروف "سیف فرغانی" (2) ، پهلو میزند و من نیزبسیاردلبسته اش بوده و هستم و سرانجام هم ،نصیبم شد (3)...باری از لحظه ی دریافت خبر درگذشت اش، .. ضمن بُهت ،فیلم خاطرات در ذهن خسته ، بکار افتاد ؛ از جلسات هفتگی در کانون نویسندگان ایران در تهران، و در فرازی که ما  104 نفر اعضاء را در تقابل با دوستانی که در پیوند با برپائی "شبهای آزادی و فرهنگ" ،به نقض مرامنامه ی کانون متهم بودند، نمایندگی میکرد(4) و نیز دیدارهای خانگی درغربت سهمگین ایران،و بعدها درآلمان و البته  واپسین دیدار در سفری که به لندن داشتم که در آن ،چند روزی مهمان هادی جان خرسندی که عمرش دراز باد، بودم و بعد، اسماعیل که به آبگوشت معروفش دعوتم کرد؛  باقی خاطرات را که تلخ هم نیستند،بهتر است به ،و در تنهائی ، مرور کنم ...اما :

چرا اینگونه میگذرند اینروزها؟

سرشار از اندوه ِرفتن هایِ بی بازگشت 

و غروب ستارگانی بی بدیل، 

در کف ِبی کفایتِ کوچه ....(5)

...از پنجره

به قطار ثانیه ها نگاه میکنم

که با تخته سنگهائی بر دوش،

از معبرِ دشوارِ زمان

لنگ لنگان ،

میگذرند..(6)

با اندوه و تسلیت  به خانواده،دوستان و جامعه ی فرهنگی..

گفت کسي خواجه سنايي بمُرد

مرگ چنين خواجه نه کاريست ُخرد

کاه نبود او که به بادي پريد

آب نبود او که به سرما فسرد

شانه نبود او که به مويي شکست

دانه نبود او که زمينش فشرد

گنج زري بود در اين خاکدان

کو دو جهان را بجوي مي شمرد

قالب خاکي سوي خاکي فکند

جان خرد سوي سماوات بُرد...

مولوی- دیوان شمس

چهارم خرداد 1400 / 25 می 021 سانفرانسیسکو

پی نوشت

--------------------

(1 ) کتاب "دقایق سنگی "حمیدرضا رحیمی - انتشارات آرش ص  78- این قطعه سالها پیش درهمان کتاب به خوئی پیشکش شده است

(2) قصیده ای جانانه در قدح مغولان به مطلع :

هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد 

هم رونق زمان شما نيز بگذرد

این اثر، توسط نویسنده ی این سطور، خوشنویسی نیز شده است

 (3) کام همگان باد روا، کام شما نه‌! ایام همه خرم و ایام شما نه‌!

و مقطع:

بادا که به نا‌میزد فردای رهایی

فرجام همه باشد و فرجام شما نه 

 (4) نویسنده که در آن دوران از اعضاء جوان کانون بود،از آغاز تا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که بمنظور رسیدگی و تعیین تکلیف آن ماجرا تشکیل شده بود،حضور داشت. شرح اش اما درحوصله ی این یادداشت نیست . 

(5) درلحظه ی نگارش این سطور، مستعجلاً قلمی شد

(6) از کتاب" یک تکه از زمان" چاپ دوم- حمیدرضا رحیمی

 

-----------------------

 

 

 

***********************

 

One New Publications Coming Soon

* A Piece of Time, Third Edition

 

Now Available

منتشر شد :

شعر، بمثابه کپسول

گزیده ای از شعرهای کوتاه 

حمیدرضا رحیمی

چاپ نخست : آگوست 2020 /مرداد 1399

صفحه 309

U.S. $39.99

*Shipping & Tax not included

(هزینه پست فقط آمریکا و کانادا)

 

U.S. Orders CANADA Orders

 

 

 

***************************************

 

 

 

دوسه کلام حرف اضافی !


* از دوستانی که با ایمیل های مهرآمیز، فدوی و همراهان  او را،در پایگاه اینترنتی "هزل داتکام" www.hazl.com  بطور پیوسته مورد مهر و التفات خود قرار  می دهند،سپاسگزاراست و می کوشد که  هیچ ایمیلی را بی پاسخ نگذارد،حتا با اندکی تأخیر، که ناشی از افزایش حجم فعلگی های فرهنگی ست! ..
* از دوستانی که با سفارش آثار فدوی در بخش انتشارات سایت می کوشند که او  را در ادامه ی راه و نیز فراهم شدن نشر آثار آتی،یاری و حمایت کنند نیز ممنون. لطفاً به این نهضت ادامه دهند ! و نیز مطمئن باشند که " تا ریشه در آبست،امید ثمری هست " !

*  برخی دوستانی که بهر علت ،به سفارش از طریق آنلاین علاقه یا عادت ندارند ،از چگونگی سفارش آثار فدوی به شیوه های دیگر پرسیده بودند.این دسته از دوستان می توانند در صورت تمایل، به بخش تماس سایت مراجعه ، و سفارش مربوطه بانضمام چک و نیز نشانی دقیق و خوانای خود را  به آدرس سایت که در پی نیز می آید،ارسال بفرمایند و نیز توجه داشته باشند که هزینه ی پست،در اروپا،با آمریکا متفاوت است:

 

Taban Publishing

P.O Box 5502

Chatsworth, CA 91311

U.S.A.

 

 - دوستان دیگری که در اروپا و کشورهای اسکانیناوی هستند،بعلت مشکلات پست و هزینه ی سنگین آن خواستار بقول عوام E Book بودند که در اینمورد نیز فدوی که خودش سوادش را ندارد،لکن  درخواست ایندسته از عزیزان را،برای بررسی و اقدام،به  بخش فنی سایت بقول عوام،forward کرد و نتیجه متعاقباً به استحضار دوستان خواهد رسید...
-  برخی دوستان نیز شدیداً پیشنهاد کرده بودند که برای تأمین بخشی از هزینه های سایت، آگهی  و یا اسپانسر بپذیریم، گرچه قویاً می دانیم که " جسته ایم ما یافت می نشود"،لکن باشد !. اگر از جان گذشته ای خواست از این طریق   "هزل دات کام " را در راه پُر مخافتی که در پیش دارد پشتیبانی کند، می پذیریم و قول می دهیم که مقاومت هم نکنیم ! ..

* برخی سروران نیز فرموده بودند که  در سایت و بویژه در بخش انتشارات آن، گزینه ی پشتیبانی و حمایت مالی را نیز یرای علاقمندان احتمالی لحاظ کنیم. باری- بمنظور اینکه به ایندسته از این  بزرگواران نیز قویا ً ثابت کنیم که این اقدام ، با توجه به شناختی که از هم سرنوشتان گرامی داریم،کاملاً بیفایده است، اطاعت کردیم !

تا درودی دیگر،بدرود ..

 

 

.*.*.*.*.*.*.

Newest Political Satire book by Dr. H.R. Rahimi AVAILABLE NOW!

 

flyer picture

Cover Art by: Bijan Assadipour

460 pages

Order Your Own NOW!

If you would like the author to personalize your copy with a dedication,

please submit your request when you place the order.

     
 

تذکرة الاشقیاء

 مجموعه ای از طنزهای سیاسی  جلد 1 و 2

حمیدرضا رحیمی(فدوی)

طرح روی جلد: بیژن اسدی پور

 
 
Please select
U.S. Order or International Order below for:
Shipping Location

Please select
U.S. Order or International Order below for:
Shipping Location

*International Shipping & Handling extra.

.*.*.*.*.*.*.

 

از حمیدرضا رحیمی منتشر شد :

* یک تکه از زمان کلیات آثار در شعر مدرن ، به فارسی - ناشر تابان– لس آنجلس

* لبخند ناتمام گزیده ای از شعرهای مدرن(فارسی- انگلیسی)- ناشر شرکت کتاب – لس آنجلس

این کتابها از طریق بخش انتشارات سایت نویسنده  www.hazl.com   و یاشرکت کتاب – لس آنجلس

 قابل تهیه اند

 

* تذکرة الاشقیاء - مجموعه ی طنز های سیاسی جلد اول و دوم

توسط شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر شد

منتشر خواهد شد:

تذکرة الاشقیاء - مجموعه ی طنز های سیاسی جلدسوم وچهارم

 

 

.*.*.*.*.*.*.

.:.:.:.LIBRARY OF SELECTED PUBLISHED WORKS.:.:.:.

A Piece of Time, Second Edition,

485 pages


. .

$30.00 + Tax + Shipping/Handling

(*****Third Edition coming soon!****)

 

Please select
U.S. Order or International Order below for:

Shipping Location
Please select
U.S. Order or International Order below for:

Shipping Location
*International Shipping & Handling extra.

 

If you need to contact me or my staff regarding your purchase,

please send your inquiry to mr.hrahimi@gmail.com.

 

 

.*.*.*.*.*.*.

 

Unfinished Smiles,

188 pages

.

Intro Poem:

*International Shipping & Handling extra.

 

Please select
U.S. Order or International Order below for:

Shipping Location
 
Please select
U.S. Order or International Order below for:
Shipping Location

 

Book: Sare Satr

By: Hamidreza Rahimi

$17.00 + tax + S&H

*International Shipping & Handling extra.

Shipping Location

Shipping Location

 

If you need to contact me or my staff regarding your purchase,

please send your inquiry to mr.hrahimi@gmail.com.

.*.*.*.*.*.*.

 

 

CD:
The Obscure Smell of Wet Soil
An Anthology of Modern Persian Poetry

by: Hamidreza Rahimi

$10.00 + tax + $5.00 Shipping/Handling

*International Shipping & Handling extra.

Hamidreza Rahimi CD

منتشر شد

بوی گمنام خاک خيس
گزيده ای از شعرهای حميدرضا رحيمی 
بر روی سی دی

 

Please select
U.S. Order or International Order below for:

Shipping Location
Please select
U.S. Order or International Order below for:
Shipping Location

 

If you need to contact me or my staff regarding your purchase,
please send your inquiry to mr.hrahimi@gmail.com.
 

 

.*.*.*.*.*.*.

منتشر شد
سر سطر
منتشر شد
مجموعه مقالات، نقد و نظر
در 273 صفحه
بها: 12 دلار + هزينه پست

*******

 

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

لحظه ها صادقند
مجموعه شعرـ 1350
رحيمی، حميدرضا
تهران 1351ـ مؤلف
يکصد و چهار صفحه
موجود نيست

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

انفجار

 

اگر درد را

در ديوار بکارند

يکشبه می ترکد

جمجمه ی نحيف انسان را

خدای من

چه استحکامی است

 

کسی چه می داند :

کسی چه می داند؟

شايد اين انباشتن ها و انباشتن ها

عاقبت روزی به انفجار کشد

و آوخ

آوخ که صدای اين انفجار مهيب را

همخانه ات نيز

نمی شنود  

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

فضای خالی مسدود
مجموعه شعر
رحيمی، حميدرضا
تهران 1358 ـ رواق
يکصد و بيست و پنج صفحه ـ 7 دلار
موجود نيست

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

عطر

 

آه؟

باغچه ديگر

مظهر سلامت نيست

من،

انفجار گل

عطر باروت را

خواب ديده ام

 

P. 30

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

از دوردست تبعيد
مجموعه شعر 65 ـ 1359
رحيمی، حميدرضا
کانون دوستداران هنر ـ هامبورگ 1366
يکصد و چهل پنج صفحه ـ 10 دلار
موجود نيست

 

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

مقدمه

 

اينجا

به ماهيی می مانم

که به لجاجت طفلی

از آبی مأنوس

بيرون جسته باشد

آبی

گوارا دارد اين ديار اما

آب گل آلود وطن را من

دوست می دارم

P. 8

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

زمزمه های ديواری
مجموعه شعرهای کوتاه 65ـ1360
رحيمی، حميدرضا
طرح روی جلد: داريوش ديانتی
کانون دوستداران هنر ـ هامبورگ 1366
پنجاه و سه صفحه ـ 4 دلار
موجود نيست

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

گمشده

 

در خيابان آزادی

قدم می زند

و در ميدان آزادی

هوای آزاد

استنشاق می کند

و سيگار آزادی می کشد

اما هنوز

به آزادی

فکر می کند

P.10

 

 

*************

 

*********

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

رگبار در آفتاب
مجموعه شعر67ـ1365
رحيمی، حميدرضا
نويد ـ آلمان 1368
يکصد و نوزده صفحه 8 دلار
موجود نيست

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

جمع جبری

 

شب بسيار تاريکی بود

چندانکه چراغ سقف اتوبوس

خورشيدی تابناک می نمود

پنجره را که گشودم

هراسی زلال

بر چهره ام

وزيدن گرفت

و بمن فهماند

چقدر

تنها هستم

دوباره،

همه را شمردم

سی و دو نفر بوديم

من و

سی و يک صندلی خالی اتوبوس

P. 71-102

 

*************

 

Book: $18.00

Shipping Location

Shipping Location

*International Shipping & Handling extra.

WINTERSONNENWENDE
ترجمه اشعار به زبان آلمانی همراه با فارسی

Impressum
Wintersonnenwende
Hamidreza Rahimi
 

Uebersetzt von Mostafa Arki
Bearbeitung: Doerte Gralfs
Umschlagentwurf: Nasser Gholipur – Ghalandari (Iran)

Zeichnungen: Elias (Irak)
Mit Freundlicher Unterstuetzung von Heike Bannach
1. Auflage 1.- 1000
Januar 1989: Hildesheim
Herausgeber: International

 

تقويم ايرانی

 

امروز

سه شنبه است

ديروز هم

سه شنبه بود

فردا هم

سه شنبه است

زندگی اين روزها، انگار

ميان دو آينه ی موازی

به تماشای کسالت من نشسته است

 

 

*************

 

فانوسی در باد
مجموعه شعر 69ـ1365
رحيمی، حميدرضا
گردون ـ تهران 1371
هفتاد صفحه ـ 8 دلار
Shipping Location

Shipping Location

*International Shipping & Handling extra.

 

 

انعکاس

 

به رودخانه

سخت خيره شده ام

بی اعتنا

به فريادهای تصويری که دارد

در آب

دست و پا می زند

P. 11

 

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

یکبربع به ويرانی
مجموعه شعر 69 ـ 1368
رحيمی ، حميدرضا
طرح روی جلد: گران نظر
نويد ـ زاربروکن آلمان 1991
یکصد و دو صفحه ـ 7 دلار
موجود نيست

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

يکربع به ويرانی

 

زندگی می کنم

مثل آن پرنده که نمی داند

برای چه می خواند

مثل آن درخت که نمی داند

برای چه می رويد

مثل آن نسيم که نمی داند

برای چه می وزد

و مثل آن ماهی که نمی داند

چرا همه ی رودخانه های عالم

به ماهی تابه می ريزد

P. 44

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

يادی از فرخی يزدی
پژوهش، نقد و بررسی
رحيمی، حميدرضا
گستره: فرانکفورت 1370
يکصد و شصت صفحه ـ 10 دلار
موجود نيست

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

آنطور که می گويند که فرخی کمونيست بوده و از مبانی علمی »...
اين مکتب اطلاع داشته چنين نبوده است. اما شاعری بود آزاديخواه
و مبارز. او بطور غريزی شاعر بود و شعر در او جوشش و فوران
عجيبی داشت. شاعری بود معترض، ضد استبداد و ارتجاع. ضمناً
من از ديدارهائی که با او داشتم نتوانستم آثار دوختگی لب او را، که
«مشهور هم هست، ببينم، شايد موهای سبيل مانع مي شد
از گفتگوی حضوری مؤلف با زنده ياد بزرگ علوی
P. 69

 

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

دقايق سنگی

مجموعه شعر 73 ـ 1370

حميدرضا رحيمی

طرح روی جلد: گران نظر

آرش، استکهلم سوئد

نود و سه صفحه ـ 7 دلار

موجود نيست

 

 

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

 

 

توصيه

 

شعر مرا گاه

زير چتر بخوانيد

سطر بعد ممکن است

باران بيايد

P. 50

 

*************

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

کلمات قصار سعدی
انتخاب و گردآوری: جواهری وجدی
خط : حميدرضا رحيمی
ناشر: ايران
بکوشش حسن اصفهانی
تهران ـ انتشارات ايران 1377

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

 

 

 

*************

 

(تنفس ممنوع (چاپ اول
گزيده طنزهای سياسی
(رحيمی، حميدرضا ( ر. قلمکار
دهخدا ـ لُس آنجلس 1381
موجود نيست

Shipping Location

 

Shipping Location

 

 

:بخش خبر

 

وزارت کشاورزی اعلام کرد که به زارعينی که زمين های

مزروعی خويش را به کشت نارنجک اختصاص دهند به

ميزان 80 درصد زمين زير کشت وام خواهد داد. بديهی

...است محصولات حاصله

P. 99

 


*************

 

(تنفس ممنوع (چاپ دوم
مجموعه طنزهای سياسی
رحيمی، حميدرضا
آفاق نو ـ لُس آنجلس 1382
سيصد و هشتاد صفحه ـ 15 دلار + هزينه پست

378 pages

Shipping Location
 

Shipping Location
 

*International Shipping & Handling extra.

 

 

:بخش خبر

 

به گزارش خبرنگار ما از سوئد«شورای جهانی نظارت بر

اخلاق و رفتار ملل» امسال در جلسات پی در پی شور و بررسی

خود، ايران را کشوری نمونه و تجسّم زنده ی مدينه فاضله ی

افلاطون در جهان معرفی و سران آنرا نامزد دريافت «چماق

...طلائی » نمود. شورای مذکور

P. 44

 

 

*************

 

فکر گمشده
مجموعه شعر 1380 ـ 1374
رحيمی، حميدرضا
آفاق نو ـ لُس آنجلس 1382
يکصد و شصت وهفت صفحه 15 دلار + هزينه پست

Shipping Location
 

 

Shipping Location
 

*International

Shipping & Handling extra.

 

 

نکته

پدرش وقتی مرد

«پاسبان ها همه شاعر بودند »

گاهِ مرگِ پدرِ من امّا

پاسبان ها

!...پیِ شاعر بودند

P.23

 

 

*************

يک تکه از زمان
کليات آثار 83 – 1351
رحيمی، حميدرضا
تابان ـ لُس آنجلس 1383
هفتصد و چهل صفحه ـ 40 دلار

Sold Out! Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

A Piece of Time, First Edition

SOLD OUT!

Unfortunately, this edition is no longer available for purchase.

 

 

تصوير

 

لباسم را

سخت می تکانم

و موهايم را نيز

و به پيرمردی که

در آينه است می گويم :

باد را

می بينی؟

انگار

!...خاکستر می آورد

P.40

 

 

*************

کتاب های موجود
:از کتاب های فوق، فقط کتاب های زير موجوداند
يک ـ تنفس ممنوع ـ گزيده طنزهای سياسی ـ چاپ دوم
ـ 380 صفحه ـ 20 دلار
دو ـ فکر گمشده ـ مجموعه شعر 80 ـ 1374
ـ 167 صفحه ـ 15 دلار
3- Wintersonnenwende
طولانی ترين شب سال ) ترجمه گزيده اشعار به آلمانی همراه )
با متن فارسی ـ 155 صفحه ـ 18 دلار
چهارـ فانوسی در باد ـ گزيده اشعار 69ـ1365
ـ 70 صفحه ـ 8 دلار

44

*************

**********

******

***

*

 

Home