بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

 

July 26th, 2013

June 28th, 2013

 
 

June 17th, 2013

June 10th, 2013

حمیدرضا رحیمی

(Actual art has a different color)

 

 
 

June 1st, 2013

May 25th, 2013

 

 

 

Previously Added

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*.*.*.*.*