بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس
گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی

بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

Like us on Facebook

*********************************************

*.*.*.*.*

July 23rd, 2017

 

 

 

 

C:\Users\leyla\Desktop\naz 1.JPG

 

*****************************************************************

 
 

 

نمک فتنه،بهار چمن ناز توئی

سیل بدنام بود،خانه برانداز توئی!

 

 

*****************************************************************

   

 

*****************************************************************

   

 

*****************************************************************

 


 
 

 

چشم از رخ تو جای دگر نتوان برد

سودای تو از سینه بدر نتوان برد

بی روی تو میرود بسر عمر عزیز

ضایع تر ازین عمر به سر نتوان برد

شعر : امیر خسرو دهلوی

خط: حمیدرضا رحیمی

 

 

*****************************************************************

 


 

*****************************************************************

 


 

*****************************************************************

 


 

 

*****************************************************************

Calligraphy Archive