Help us support the author
with a purchase or donation:

 

بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس
گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی

بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

Like us on Facebook

*.*.*.*.*

September 18th, 2016

 

 

 

 

کلامی شیشه ای دارم
که پُشت اش ،
ماه خوابیده ست
ببین خورشید سوزانی ،
که از هر واژه تابیده ست؛
سبب پس این میان از چیست
کاسمان شعر من،ابریست؟

شعر و خط : حمیدرضا رحیمی

 000000000000000000000000000000000000000

گر چــــه محتاجیم، چشم اغنیا بر دست ماست
هر کجـــــــا دیدیــــــم، آب از جو به دریا می رود!
کلیم کاشانی
خط : حمیدرضا رحیمی

*********************************************************

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

*.*.*.*.*

Calligraphy Archive