حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

  بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای    

حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

*****

Taban Publishing Presents

An Exciting New Class

*****

 

 

The Art of Persian Calligraphy

By One of the Masters of His Time

Hamid R. Rahimi, Ph.D.

 

Click here

 

آغاز ثبت نام در دوره های خوشنویسی (مکاتبه ای)

Click here

 

 

Like us on Facebook

*.*.*.*.*

March 7th, 2016

*.*.*.*.*

 
 

بیرحم !

Hazl.com's photo.

 حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com

به رودخانه،
سخت خیره شده ام؛
بی اعتنا
به فریادهای تصویری که دارد،
در آب ،
دست و پا می زند..

شعر و خط: حمیدرضا رحیمی

 

 

********************************************

 

 

Hazl.com's photo.

 

 حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com

ز بعد ما،نه غزل نی قصیده می ماند
ز خامه ها ، دوسه اشک چکیده می ماند
چمن بخاطر وحشت رسیده می ماند
بساط غنچه ،به دامان چیده می ماند
بنام محض، قناعت کن از نشان عدم
دهان یار، به حرف شنیده می ماند


بیدل
خط : حمیدرضا رحیمی

 

 

 

Calligraphy Archive