بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس
گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی

بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

Like us on Facebook

*.*.*.*.*

September 14th, 2015

 

 

نمک ِفتنه ،بهارِ چمن ِناز توئی

سیل بدنام بود،خانه برانداز توئی !

از نوای تو بهر لب، شرر زمزمه ای ست

گرم هنگامه مکن،شعله ی آواز توئی

بینش کشمیری

خط : حمیدرضا رحیمی

 

*.*.*.*.*

 

هر گوشه، خیالِ هرزه پو می‌کشدم

صد خاطره از هزار سو می‌کشدم

آن گمشده در غبارِ ایّام، هنوز

می‌خوانَدمَ و به جستجو می‌کشدم

سعید یوسف

خط : حمیدرضا رحیمی

 

 

*.*.*.*.*

Calligraphy Archive