بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس
گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی

بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

Like us on Facebook

*********************************************

*.*.*.*.*

July 12th, 2015

 

 

 

 

 
 

 

نمک فتنه،بهار چمن ناز توئی

سیل بدنام بود،خانه برانداز توئی!

 

 

 

 

 

 

*.*.*.*.*

July 3rd, 2015

 

 

عکس: م. قاسمیان

 

 

وقتی که چهره عشق

پدیدار میشود،

جان و جهان تو

بیقرار میشود

گل می دهد هم چیز، بی مضایقه

هنوز زمستان نرفته،

بهار میشود....

 

 

صورت نبست در دل ما کینه ی کسی

آینه هر چه دید،فراموش می کند

........................

 

 

 

Calligraphy Archive