بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس
گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی

بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

 

 

May 10th, 2015

 

 

روی بر خاک عجز می گویم
هر سحرگه که باد می آید
ایکه هرگز فرامُشت نکنم،
هیچت از بنده یاد می آید
سعدی
خط: حمیدرضا رحیمی
 

 

 

 

Calligraphy Archive