از حمیدرضا رحیمی منتشر شد :

* یک تکه از زمان کلیات آثار در شعر مدرن ، به فارسی - ناشر تابان– لس آنجلس

* لبخند ناتمام گزیده ای از شعرهای مدرن(فارسی- انگلیسی)- ناشر شرکت کتاب – لس آنجلس

این کتابها از طریق بخش انتشارات سایت نویسنده  www.hazl.com   و یاشرکت کتاب – لس آنجلس

 قابل تهیه اند

 

شرکت کتاب منتشر می کند :

* تذکرة الاشقیاء - مجموعه ی طنز های سیاسی جلد  اول و دوم 

     
 

 

 

بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

 

April 26th,2015

   
 

 

ذوق و وجدان و نظر خالص شد و خامم هنوز
صاف شد می ها ،ولی من دُردی آشامم هنوز
گرچه از مجلس ز بدمستی برونم کرده اند
جُرعه ای از رحم می ریزند در جامم هنوز
برنمی آید هلال عیدم از ابر امید
عمر رفت و همچو طفلان، بر در و بامم هنوز
سیر هفتاد و دو ملت کرده ام ،در طور عشق
کس نمی داند چه خواهد بود،فرجامم هنوز ..

خط : حمیدرضا رحیمی

 ----------------------------------------

مرا عجز و ترا بیداد دادند
بهرکس هرچه باید داد، دادند
گِران کردند گوش ُگل، پس آنگاه
به بلبل رخصت فریاد دادند !

-----------------------------------------------

به رودخانه سخت خیره شده ام؛
بی اعتنا  
به فریادهای تصویری که دارد،
در آب ،
دست و پا می زند ..

شعر و خط: حمیدرضا رحیمی

-----------------------------------------------

 

ای عشق به دردِ تو ، سری می باید !
صید تو ز من ، قوی تری می باید
من مرغِ به یک شعله کبابم،بگذر
کاین آتش را، سمندری می باید ...


سبحانی استرآبادی
خط حمیدرضا رحیمی

---------------------------------------------------

 
 

 

 
 

 

دنبال نظر، چند بهر ُبلهوس افتم
در کاسه ی هر سفره تهی، چون مگس افتم؟
در طالع من نیست برافشاندن ِبالی
از دام چو آزاد شوم،در قفس افتم !

خط : حمیدرضا رحیمی