از حمیدرضا رحیمی منتشر شد :

* یک تکه از زمان کلیات آثار در شعر مدرن ، به فارسی - ناشر تابان– لس آنجلس

* لبخند ناتمام گزیده ای از شعرهای مدرن(فارسی- انگلیسی)- ناشر شرکت کتاب – لس آنجلس

این کتابها از طریق بخش انتشارات سایت نویسنده  www.hazl.com   و یاشرکت کتاب – لس آنجلس

 قابل تهیه اند

 

شرکت کتاب منتشر می کند :

* تذکرة الاشقیاء - مجموعه ی طنز های سیاسی جلد  اول و دوم 

     
 

 

 

بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

 

 

January 26th, 2015

 

لعل نوشین اش چو خندان می شود
در جهان شیرینی ارزان می شود !
پرتو رویش چو می تابد ز دور
آفتاب از شرم پنهان می شود
عبید
خط حمیدرصا رحیمی

--------------------------------------------------------------------------------------------------

‎نکته حمیدرضا رحیمی www.hazl.com   پدرش وقتی ُمرد، ' پاسبانها همه شاعر بودند ' * گاهِ مرگِ پدر من اما، پاسبانها پی ِ شاعر بودند !....  شعر و خط : حمیدرضا رحیمی  -------------------------------------------------- * زنده یاد سهراب سپهری‎

 

نکته
حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com

پدرش وقتی ُمرد،
" پاسبانها همه شاعر بودند " *
گاهِ مرگِ پدر من اما،
پاسبانها
پی ِ شاعر بودند !....

شعر و خط : حمیدرضا رحیمی

--------------------------------------------------
* زنده یاد سهراب سپهری

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

‎حمیدرضا رحیمی www.hazl.com   با آرزوی بهروزی و پیروزی برای همگان ،در سال نو میلادی  من کی ام،گمگشته جائی در بیابان شما شعله ای یا کورسوئی، در خیابان شما میدوم من سال ها دنبال تان ، اما هنوز مانده ام در پیچ و تاب ِراه بندان شما !  شعر و خط : حمیدرضا رحیمی‎

 

حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com

با آرزوی بهروزی و پیروزی برای همگان ،در سال نو میلادی

من کی ام،گمگشته جائی در بیابان شما
شعله ای یا کورسوئی، در خیابان شما
میدوم من سال ها دنبال تان ، اما هنوز
مانده ام در پیچ و تاب ِراه بندان شما !

شعر و خط : حمیدرضا رحیمی

 

 

Calligraphy Archive