بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

 

حمیدرضا رحیمی

February 16th, 2014

 

 

Calligraphy Archive