بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

January 19th, 2014

 

هرکس که  در  این  سرا  درآید ، نانش دهید و از ایمانش‌ مپرسید .

چه آنکس که به  درگاه‌ باری تعالی به جان ارزد ، البته‌ بر خوان بو  الحسن  به نان ارزد .

 شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن ‌سلمان خرقانی «یا علی بن احمد» عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری

 

 

 

Calligraphy Archive