از حمیدرضا رحیمی  منتشر می شود:

* لبخند نا تمام

گزیده ی شعرهای کوتاه(فارسی- انگلیسی)

* تذکرة الاشقیاء

مجموعه ای از طنزهای سیاسی

در دست انتشار

* لبخند ناتمام

گزیده ی شعرهای کوتاه(فارسی- انگلیسی)

* تذکرة الاشقیاء

(مجموعه ی طنز های سیاسی)

اطلاعات ناشر- شرکت کتاب:

تلفن 7477 477 310

Ketab1@ketab.com

بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی


 *************************************************************************************************

 *************************************************************************************************

July 27th, 2014
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

Calligraphy Archive