بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

 

*********************************************

در دست انتشار

* لبخند ناتمام

گزیده ی شعرهای کوتاه(فارسی- انگلیسی)

* تذکرة الاشقیاء

(مجموعه ی طنز های سیاسی)

اطلاعات ناشر- شرکت کتاب:

تلفن 7477 477 310

Ketab1@ketab.com

*********************************************

 

June 24th, 2014

 
 
 

 

جان ز تن بردی و در جانی هنوز

دردها دادی و در جانی هنوز

آشکارا سینه ام بشکافتی

همچنان در سینه پنهانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ کین

واندرین ویرانه سلطانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته ای

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز !..

 

شعر :امیر خسرو دهلوی/ق7

خط - سیاه مشق: حمیدرضا رحیمی
 

 

 

Calligraphy Archive