بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

 

May 4th, 2014

 

 

گمشده

 

در خیابان "آزادی"

قدم می زند

و در "میدان آزادی"

هوای" آزاد "

استنشاق می کند،

و "سیگار آزادی" می کشد،

اما هنوز،

به " آزادی"

فکر می کند !

شعر و خط : حمیدرضا رحیمی

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

جان ز تن بردی و در جانی هنوز

دردها دادی و درمانی هنوز

امیر خسرو دهلوی

آرایه : م. قاسمیان
 

 

 

Calligraphy Archive