بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

 

 

March 30th, 2014

 

 

غم در دل تنگ من از آنست که نیست

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

 

 
 

 

 

 

March 16th, 2014

 

با آرزوی بهروزی و پیروزی برای همگان،در نوروزی که در چند قدمی ست

 

 

 

March 1st, 2014

   

 

پناهنده 

از صیاد

به دام پناه می برد

و از دام ، به صیّاد ؛

و عاقبت ،

بوی کباب است

که همه جا،

می پیچد ... 

خط و شعر: حمیدرضا رحیمی

آرایه : م. قاسمیان

 

 

 

 

*.*.*.*.*

Calligraphy Archive