از حمیدرضا رحیمی منتشر شد:

لبخند ناتمام

گزیده ای از شعرهای کوتاه

(فارسی- انگلیسی)

برگردان : دکتر گرامی

این کتاب از طریق انتشارات سایت نویسنده (هزل داتکام )

و نیز شرکت کتاب در لس انجلس ، قابل تهیه است.

منتشر می شود :

 

یک تکه از زمان )چاپ دوم)

 

گزیده ای از شعرهای ۱۳۸۱ـ ۱۳۵۱ * 

 

* تذکرة الاشقیاء

(مجموعه ی طنز های سیاسی)


 *************************************************************************************************

 *************************************************************************************************

October 28th, 2014
 

 

دل در پی عشق دلبرانست هنوز
وز عمر گذشته در گمانست هنوز
گفتیم که ما و او بهم پیر شویم
ما پیر شدیم و دل جوانست هنوز !

شعر عبید زاکانی
خط : حمیدرضا رحیمی

 
 


دشنه در، کارزار می روید
شعله در ،لاله زار می روید
لفظ  ُترد و تازه ای چون من
کی در این شوره زار می روید
؟!

شعر و خط : حمیدرضا رحیمی

 

 

Calligraphy Archive