از حمیدرضا رحیمی منتشر شد:

لبخند ناتمام

گزیده ای از شعرهای کوتاه

(فارسی- انگلیسی)

برگردان : دکتر گرامی

این کتاب از طریق انتشارات سایت نویسنده (هزل داتکام )

و نیز شرکت کتاب در لس انجلس ، قابل تهیه است.

منتشر می شود :

 

یک تکه از زمان ) چاپ دوم)

 

گزیده ای از شعرهای ۱۳۸۱ـ ۱۳۵۱ *

 

* تذکرة الاشقیاء

(مجموعه ی طنز های سیاسی)

 

*********************************************

Like us on Facebook

حمیدرضا رحیمی

October 27th, 2014

 

 

برخورد

چه صلابتی دارد این غم
وقتی که با آن چهره ی هندسی دشوار
آن چکمه های وهم آلود
و آن پوستینِ خاکسترینِ همیشگی
از راه می رسد؛
خوبست که ودکا،
امانش نمی دهد !
***
به دیوار اعتماد دارم
دیوارها
از جنسِ پیشانی اند
و به قالی نیز
که سرش
همیشه به گل های حاشیه گرم است !
به پنجره اما - نه
پنجره ها حتـّا
از نوازش یک نسیم خنک
از راه به در می شوند !
ضعفِ عظیم این اطاق محقر، پنداری
همین پنجره ی عاشق پیشه ست
و غم، به گمانم
همیشه از این روزنه به من
حمله می کند
خوبست که ودکا،
امانش نمی دهد !
***
راستی،
تو چه می کنی،رفیق؟! !
این مهاجمِ عبوس را
در کدام چارچوب
تحلیل می کنی،
وقتی که ناگهان
از پنجره می آید و
گـُل های قالی ات را
لَگـَد می کند؟

Photo: ‎حمیدرضا رحیمی www.hazl.com   برخورد  چه صلابتی دارد این غم وقتی که با آن چهره ی هندسی دشوار آن چکمه های وهم آلود و آن پوستینِ خاکسترینِ همیشگی از راه می رسد؛ خوبست که ودکا، امانش نمی دهد! *** به دیوار اعتماد دارم دیوارها از جنسِ پیشانی اند و به قالی نیز که سرش همیشه به گل های حاشیه گرم است به پنجره اما - نه! پنجره ها حتـّا از نوازش یک نسیم خنک از راه به در می شوند ! ضعفِ عظیم این اطاق محقر، پنداری همین پنجره ی عاشق پیشه ست و غم، به گمانم همیشه از این روزنه به من حمله می کند خوبست که ودکا، امانش نمی دهد! *** راستی، تو چه می کنی،رفیق! این مهاجمِ عبوس را در کدام چارچوب تحلیل می کنی، وقتی که ناگهان از پنجره می آید و گـُل های قالی ات را لَگـَد می کند؟...‎

 

********************************

 
 

بخشنامه

همه چیز باید
مثل هم باشد
مرگ و ماهی و ماه
ذهن و زباله و ظهر
آب و آتش و آه
همه چیز باید
مثل شمولِ ماه باشد
بر آحادِ صامت شب .!
***
آسمان یادش باشد !
که اجتماع بیش از دو ستاره
در شب های مهتابی
ممنوع است
ستاره های خاطی
به شدیدترین وجه
از سقف آسمان
آونگ می شوند !
و ماه نیز باید
از افتابی شدن
در شب های مهتابی
جداً احتراز کند، !
و خورشید هم
البته باید
در تابش خود
تجدید نظر کند !
***
همه ی درختان باید
به پای صندوق های رأی بروند
و به کاندیدای محبوب خود
تبر،
عاشقانه رأی بدهند . !
***
انتشار و استشمام هرگونه عطر
به ویژه در فصل بهار
ممنوع است
گـُل های خاطی
به شدّت
پَرپَر می شوند .!
***
احساس هرگونه درد
حتـّی در بیمارستان هم
ممنوع است
هر ده نفر باید  
با یک چشم ببینند
و هر چهار نفر باید
با یک پا راه بروند
و برای هر شش نفر
یکدست سه انگشتی
کافی ست .!
***
شاعران باید
شعرشان را
به ذهن چاه های عمیق بسپارند
و روشنفکران و مبارزان باید
از هر غلط،
صدها هزار بار
بنویسند
!