بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

November 24th, 2013

This is a sample of my work on display at Humboldt State University:

 

November 11th, 2013

حمیدرضا رحیمی

 

 

Calligraphy Archive