حمیدرضا رحیمی

Like us on Facebook

*.*.*.*.*

June 28th, 2013

 

تضاد و تفاهم درمفاهیم  

فدوی در مرور جراید شریفه ی امّ القرا ، به مطلبی از کیهان چاپ دارالخُرافه بر خورد که نمی دانست که برادر مربوطه آیا ،با  اصطلاحی که خاج پرستان لعنة الله علیهم اجمعین،دراینگونه موارد بسیار و البته به قاعده مصرف می کنند،آشناست که فدوی هم به آن استناد کند یا نه؟ باری- فدوی که خود از مؤمنین  شدیداً ستاره دار است،اهل هیچگونه روزه ای، بویژه روزه ی شک دار نیست ! و اساس را بر این می گذارد که آن  بزرگوار از مقطع مقاله ی بشرح زیر،منظوری جز پنهان کردن ناامیدی خود نداشته است !..

..کوتاه سخن، انتظار آن است- و انتظاری عاقلانه نیز هست- که نامردهای اصولگرا(1) هر چه زودتر و بدون فوت وقت و از دست‌دادن فرصت، دور هم بنشینند و یکی را از میان خود به عنوان نامزد همه اصولگرایان برگزینند و در نهایت پس از پیروزی- که در این صورت قطعی و بدون کمترین تردید در همان دور اول خواهد بود- دولتی با حضور مؤثر سایر نامزدهای اصولگرا تشکیل بدهند. و مطمئن باشند این اقدام خداپسندانه آنها مانند اقدام در خور تقدیر و انقلابی دکتر حداد عادل، فردای قیامت که روز «شمارین» است در کارنامه اعمال آنان به شمار خواهد آمد و در خاطر ملت خداجوی و پاکباخته این مرز و بوم نیز به صورت نقطه‌ای درخشان باقی می‌ماند ...
بسم‌الله! روز آزمون است . حسین(ع) شریعتمداری (2)

زیاده "ارزی " نیست (که خرج چنین انتخاباتی کند !)

11 جون 013

----------------------------

(1) خاک بر سر این تایپیست سر به هوای هزل داتکام بکنند " که لطف اش دائم است " ! لطفاً غلط چاپی نامرد را، به نامزد اصلاخ بفرمائید؛ اجرتان با گربه ی مرتضا علی(ع)

(2) چهارشنبه 22 خرداد 139 2 - شماره 20515

------------------------------------------------------------------------------------پشت صحنه

فدوی مع الاسف دارد ،کم کم به پایان عمر بیحاصل نزدیک می شود،لکن سرانجام رابطه ی عرّ و تیز برادران از صدر تا ذیل ، در تقابل با شیطان بزرگ و بالعکس را درنیافت و بی سببی نبود که امروزبا ملاحظه ی شبکه ی خبری شیطان بزرگ ،که از منظر حضرات آیات و حجج اسلام و توابع سببی و نسبی آنان کثرالله امثالهم قرار بوده است که  تکه بزرگه اش گوش اش باشد،!از دیدن گزارشها ئی ،لامحاله سرِهمه جایش ، اسفناج سبز شد !..

باری در توضیح بیشتر "ارز" می کند که فدوی حسب معمول داشت به این مهمترین خبرگزاری شیطان بزرگ نگاه می کرد که به چهره ای آشنا اما پیچده در لچک ناشیانه ای که پیش از این چهره ی نسبتاً زیبایش  را بی سانسور در سی ان ان می دید، برخورد که دارد بمثابه ی صدا و سیمای جمهوری شکوهمند اسلامی،از قلب ُامّ القراء تهران ، بله تهران! در ارتباط با مزاحی بنام انتخابات،نقل و نبات(گزارش- م) پخش می کند !..

ُطرفه اینکه، ارتباط خواهر " ارین " از تهران، با سایر ضد انقلابیون برونمرزی، از جمله خواهرامانپورو دیگران نیز ،بی آنکه مانند همکاران و همتایان ایرانی خود،به ا رتباط با عناصر ضد انقلاب متهم و سالها در سیاهچالهای 5 ستاره ی حکومت به سر ببرند،آزادانه، که فدوی در شرایط  مساوی اما،به آن البته اعتراضی ندارد،مشغول است !..

در همین راستا بود که چند سال پیش از این نیز،آنگاه که صانعی هنوز آیت الله ومغضوب نبود،خواهر امانپور نیز به قم آمد تا با آیت الله مذکور که هنوز عظما هم بود،در باب امام زمان(عج) گفتگو کند ! که فدوی گزارش منظوم اش را همان زمان، قلمی کرد *..

باری- فدوی که بخیل نیست و می گذارد که طرفین، در غیاب صاحب عله ی اصلی که ملت باشد،حالشان را فرموده و لذتش را ببرند..!

14 جون 013

-------------------------------

* نگاه کنید به آرشیو هزل داتکام 18 ژانویه 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------

خدایا چنان کن سرانجام کار...

...خب انتخابات هم بحمدالله والمنة،به خوبی و خوشی برگزارشد و برادرحجت الاسلام والمسلمین

حسن(ع) روحانی پس از دو دهه نمایندگی "حضرت آقا" در شورای امنیت ملی(آخوندی- م) ،

بعون الله  از جعبه ی مارگیری، اذن خروج یافت !..

فدوی این رخداد میمون را،به  حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفداء(عج) و

 

 نایب  شدیداً برحق اش، اعلیحضرت العظما سید علی(ع) خامنه ای،خلدالله ملکه و سلطنة تبریک

 

و تسلیت "ارز" می کند و نیزبعنوان کسی که در انتخابات کذائی شرکت نکرده و به این کاندیدای

 

محبوب و منسوب   به اصلاح طلبان رأی نداده است،انتظار دارد! که اصلاح طلبان گرامی،

 

اصلاحات را نخست از خودشان آغاز کنند،یعنی بروند سلمانی ! و برای انجام این مهم ،8 سال هم

 

 وقت دارند که بباور فدوی،وقت کمی نیست !...

و من الله التوفیق ..

16 جون 013

----------------------------------

کاری از شاهین -  نو جوان 15 ساله ی ایرانی- آمریکائی

-------------------------------------

بعضی کرامات شیخ ما...

جامعه ی شکوهمند اسلامی ما،به صبغه ی غیبی، جامعه ی معجزات است،در همین راستاست که برادر دادالله داداله کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی سراوان لیست خدماتی را تعهدکرده است،که فدوی حتا از نقل لغوی آن عاجز است ؛ به یکی دو نمونه از آن میان،،نگاه کنید :

- -آوردن چند دستگاه کمپرسی و غلطک و غیره از ابوظبی یا پاکستان به قیمت ارزان دست دوم . !

باز کردن مرز برای تجارت برای همه (کسب حلال)

- چهار زن برای شهروندان و غیره و ۴۰ فرزند برای یارانه .

- شورا باید مالیات و هزینه ساخت ساز بدهد به شهرداری و شورا با بقیه مردم فرقی ندارد بلکه نوکر و غلام ملت است و همیشه باید با دوچرخه و موتور بگردد که خدا نکرده قیافه نگیرد و ماشین آخرین سیستم سوار نشود که احساس غرور کند شب به شب در کوچه و خیابان با لباس مبدل بگردد اگر کسی ناحقی کرد و حق مظلومی ضایع شد رسیدگی کند !(شوهر بیوه زنان – م)

- همکاری با دکه داران و میوه فروشان دوره گردها که اذیت نشوند .
-
موتورگیری نشود هر کی مرد آزاد است .

-همکاری با ورزش کاران و هنرمندان و شاعران و سنت طناب بافی و بلوچی سند و پات .

- اعلام و گرمسیری کردن سراوان برای برق که پول کمتری بدهند .

- ایجاد دوستی بین مردم و صلح و صفا .

 - ا یجاد فرهنگ تولیدی بطوری که هر کسی فوت کرد ثروت او برای شهرداری شود و ورثه حقی نداشته باشد .

- رشته کارها را بداند و در سال ۶ ماه به جماعت تبلیغی برود و به زنان اصلاً نگاه نکنند .
انا لله و انا اله راجعون .
اگر طاقت همراهی خضر نداری همراه مشو .

 

و اینهم نظریکی از هموطنان در ارتباط به فرمایشات بالا :

کار بران:

چهار زن برای شهروندان و غیره و ۴۰ فرزند برای یارانه .
این غیره!!! چیه؟! 40 فرزند و چه حوری میخواد ایجاد کنه برای همه... این د....انست! 40 در 45 میشه ماهی 1و800.... .

عمامه را گذاشته است که خشک شود !

11 جون 013

--------------------------------------------------------------------------------------------

یاد آوری  

نظر به اینکه جگر،برخلاف جامعه ی شکوهمند اسلامی ما، در ممالک محروسه ی خاج پرستان لعنة الله علیهم اجمعین ،که عجالتاً دو سه دهه است که فدوی در آن متوطن است قیمتی ندارد،فلذا جگر او همینطور روی دست وی (شکم - م) مانده است؛ لکن دستکم این خاصیت را دارد که  ،می تواند عندالزوم دندان اش را (که گوش برادران کر،هنوز دارد!) روی آن بگذارد !..

باری- امروز آنچه که سبب شد که فدوی یاد جگر واقعاً موجود یبفتد! ،بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه الله ایامه و نصراعلامه و اجری بالخیر اقلامه،پیرامون انتخابات زائد 92 است که بنقل از برادر بی بی سی در پی می آورد :

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی "حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی " را "از هر چیز دیگر برای کشور مهم‌تر" دانست و گفت: "ممكن است كسی به دلیلی نخواهد از نظام اسلامی حمایت كند، اما از كشورش كه می خواهد حمایت كند. ! همه باید بیایند !

درست است که فدوی کم تا قسمتی  شادمان است که عمرنا قابل اش به دنیا بود، و در ممالک محروسه ی ولایت مطلقه فقیه در قرن 21 ! نماند که بقول عوام "باربکیو" شود، اما به تذکار این نکته نیز ناگزیر است که باور ندارد که مقام معظم رهبری اعلی اللّه مقامه الشّریف ،تا این حد دچار آلزایمر آخوندی شده باشد که وقایع فراموش نشدنی کشتارهای فله ای سالهای 60 و 67 ، که خود از آمرین و عاملین آن بوده است را،از یاد مبارک برده باشد ؛ آنچه  که معظم له به آن شدیداً متکی ست،همانا فقدان یا دستکم ضعف حافظه ی تاریخی ملت است که حتا همین چند دهه ی پیش را  هم،از یاد برده است؛ و دقیقاً همین جا بود که فدوی، یاد جگری افتاد که هنوز نفروخته، و می تواند دندان روی آن  بگذارد،تا نیروهای کمکی از راه برسند !

12 جون 013

 

سهم لس آنجلس در انتخابات !    

فدوی در مکتوبات هفته ی پیش،مطلبی داشت بنام " یک نکته ی تکنیکی " که در آن،برخی هموطنان گرامی،بی آنکه منظوری داشته باشند،طنزهائی از نوع سیاسی ،تولید کرده بودند *. فدوی اما امشب،در مرور خبرهای جراید شریفه دارالخرافه دریافت که هموطنان محبوس در جغرافیای سیاسی گرم و خفقان آور ولایت مطلقه ی  فقیه در قرن 21! ..در باب تأتر روحوضی انتخابات 92 بزرگواری کرده و سهمی نیز برای برخی از هموطنان خود در لس آنجلس  منظور فرموده اند.....

باری- طنزهای امروز کاربران سایت بهار نیوز، پیرامون خبر زیر است :

به گزارش ایسنا، کامران نجف‌زاده در پایان گزارشی درباره‌ی انتخابات که شامگاه گذشته - ۱۸ خرداد ماه - از بخش‌های خبری پخش شد، اظهار امیدواری کرد، صحبت‌های نامزدها به گونه‌ای نشود که بگوییم «چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن». در ادامه‌ی بیان این شعر از سوی مجری، بخش‌های از این ترانه‌ی قدیمی با صدای «ويگن» خواننده‌ی قدیمی درگذشته پخش شد. نجف‌زاده در گزارش‌هایش به ویژه آنهایی که با موضوع انتخابات تهیه کرده، تلاش می‌کند شیوه‌های متفاوتی را برای ساخت داشته باشد . / بهار نیوز

کاربران:

1- تا انتخابات شروع نشده تلویزیون ترانه درخواستی هم پخش می کنه؟ !

 

2- ترانه های آزادی منصور طاقت بیار رفیق سیاوش و رویای ما ابی و شادمهر هم تنور انتخابات رو گرمتر میکنه ....

 3- آغاسی وجوادیساری هم پخش بشه ما مخالفتی نداریم .

4- واسه اینکه تنور گر بگیره شماعی زاده بذارن بهتره !

5- بزودی قرار تو فیلم مستند2 - پرایدسواری رو نشون بده که پخش ماشینش آهنگای درخواستی جوون پسند پخش میکنه و لباسای ساده بتن داره ...

6- حالا که همه چی ازاده یه دو3تا فیلم زبان اصلی هم بزارید

فدوی فکر می کند که نقل همین مختصر، بمنظور اینکه گزارشی داده باشد از " ِسرّ ضمیر " مردم  به برادران،عجالتا ً کفایت می کند !..

10 جون  013

---------------------------------

http://newsecularism.com/2013/06/03.Monday/060313.Hamid-Reza-Rahimi-Maktubat.htm

* نگاه کنید به

و نیز هزل داتکام 10 جون 013

---------------------------------------------------

پای درد دل مردم دارالخُرافه      


اشاره
پیام ها همگی واقعی و برگرفته از جراید ِ
شریفه ی دارالخُرافه است، پاسخ ها اما
از فدوی ست

 

مردم عزيز و سربلند ايران اسلامي بار ديگر با حضور گرم خويش و با خلق حماسه‌اي ديگر قلب امام‌زمان(عج) و رهبر معظم انقلاب را شاد کردند و همين امر موجبات فضل و رحمت خداوند را فراهم ساخت.
4096---0935

بقول نمایندگان محترم حکومت در بین المجالس! ، صحیح است، صحیح است،!.. لکن پنداری مردم نرسیدند که دل خودشان را شاد کنند،برادر 4096---0935 !

---------------------------------------------

يکي از نامزدهاي رياست‌جمهوري در يکي از نشست‌هاي خبري اعلام کرد در صورت رئيس‌جمهور شدن دستور خواهد داد 70 درصد از مردم که از هواپيما براي سفر استفاده نمي‌کنند از اين امکانات بهره‌مند شوند! تکيه زدن چند روزه به کرسي رياست‌جمهوري آدم را به چه سخن‌هايي وا مي‌دارد!
2148---0937

آخر چرا سیاهترنمائی می کنید،؟ وقتی که در رژیم پیشین، قرار بوده که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد،آیا آن بزرگوار مهمل فرموده است که در جامعه ی شکوهمند اسلامی ما،هر مؤمن باید یک هواپیما داشته باشد،برادر2148---0937؟

----------------------------------------------------

آنچه در شرايط فعلي مي‌تواند مشت محکمي بر دهان دشمنان بزند حضور پرشور مردم پاي صندوقهاي راي در 24 خرداد است. الان دشمنان منتظرند تا بهانه‌اي به دست آورند. پس وعده ما با هم 24 خرداد پاي صندوقهاي راي .
8761---0912

 

راست فرمودی !،برادر 8761---0912 . فدوی که  فکر می کند دشمنان هم شرکت کنند!..خبر خوش دیگر اینکه که استکبار جهانی و صهیو نیزم بین الملل لعنة الله علیهم اجمعین،از سی و

چند سال پیش تاکنون،در اثر مشت های محکم مؤمنین و مؤمنات کثرالله امثالهم،نتوانسته اند که

از مطب های دندانپزشکی خارج شوند،بقول عوام  good job برادر 8761---0912 !

-------------------------

قلب ما از تفرق نامردهاي(1) اصولگرا در فشار است و اگر به جماع (2) نرسند و ائتلاف نکنند مديون امت حزب‌ا... هستند .
5349---0912

 

کیفیت کار این تاپیست سر به هوای هزل داتکام،روز به روز بد تر شده و دم به ساعت همه جای فدوی فقیر کمتراز قطمیر را با شاخ گاوُمدّه ظله العالی،در می اندازد ؛ ُطرفه این که از جیب سوراخ فدوی ،توقع اضافه حقوق هم دارد !

باری- خواهشمند غلط های تایپی (1) و (2)  را،به ترتیب به "نامزد" و "اجماع"،اصلاح فرمایید ، اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع)

-----------------------------------

افزايش جمعيت كشور وقتي تحقق پيدا خواهد كرد كه تشويقاتي براي ازدياد نسل در جامعه وجود داشته باشد .
3884---0912

ملت بعلت شدت جراحات وارده،چندان از حال رفته است که به تشخیص دکتر فدوی که رد خور ندارد!، هیچ تشویقی آن صاحب مرده را،از خواب گران سی و چند ساله بیدار نمی کند،برادر 3884---0912 !

------------------------------------------

یكي از عاقلانه ترين روش ها براي افزايش زاد و ولد، كاهش سن ازدواج است كه هزاران مزايا دارد، قواي سه گانه بايد با تدبير و رسانه ملي با فرهنگ سازي و ترويج زندگي اسلامي و قناعت به اين مهم كمك نمايند .
6662---0918
و7250---0919

 

مراتب با قید چندین فوریت به شرف عرض خاک نعلین عنبر آسایشان رسید. ضمن ابلاغ تحیات فرمودند دارند رویش کار می کنند بلکه آنرا به زیر 9 سال برسانند، و در  پایان نیز افزودند که برای اجرای فرمایش شما، به قوای سه گانه، لشکر 2 زرهی مسلم بن عقیل را هم اضافه می فرمایند،برادر مؤمن !

--------------------------------------

به زنان مسلمان كشورمان عرض مي كنم با توجه به اينكه وجب به وجب خاك كشورمان به خون سيصد هزار شهيد اعم از روحاني، بسيجي، ارتشي، سپاهي، جهادي، انتظامي، دانشمندان هسته اي و... از زن و مرد و پير و جوان آغشته است همچون زنان دوره قاجار كه به دستور مرجع تقليدشان در كاخ ها قليانها را شكستند شما نيز ماهواره ها را بشكنيد و با اين بت كه هويت ديني ما و بچه هايمان را به مخاطره انداخته مبارزه كنيد. چرا آنها شبكه هاي ماهواره اي ديني ما را مي بندند آن وقت من مسلمان ماهواره هاي پر از كثافت و آلودگي آنها را ملاحظه مي كنيم آيا با اين ماهواره ها مي شود تعلق به دين و قرآن و پيامبر و اهل بيت را حفظ كرد و در مسير آنها گام برداشت؟ وجدان خود را كلاه قرار دهيد تا دير نشده اقدام كنيد .
خانم نادري

 

بقول عوام Relax ! .. خونتان راکثیف تر نکنید!، نخست اینکه فدوی از شما خواهر محجبه اصلاً

انتظار نداشت که شما " ماهواره هاي پر از كثافت و آلودگي" را نگاه کرده باشید! دو دیگر اینکه

مگر شما روشندل اید و به جراید شریفه ی دارالخُرافه دسترسی ندارید،خواهر نادری! مگر ندیده

و نمی بینید که برادران  به اذن حضرات آیات عظام و حجج اسلام  کثرالله امثالهم، چگونه و با چه

 جدیتی از دیوار مردم بالا می روند،و ماهواره های آنان را به غنیمت می برند،چند مستوره را فدوی،برای آرامش خیال شما پیش از این آورد،تا لذتش را ببرید !

-----------------------------------------------------------------------------------------

ما به مسئولين رأي مي دهيم تا مشكلات و گرفتاري هاي مردم را، معيشت مردم را، برخورد با مفسدين اقتصادي، اجتماعي و سياسي را ... در دستور كار خود قرار دهند نه بر اساس اميال و آرزوها و خواسته هاي نفس گام بردارند. ما با ولايت زنده ايم و تا زنده ايم رزمنده ايم و با هيچ كس عقد اخوت نبسته ايم .
نادري

 

فدوی به اتفاق نمایندگان حکومت در مجلس با صدای بلند : صحیح است، صحیح است؛ !

---------------------------

اگر قرار باشد هر روز عده اي زالوصفت و مفت خور ميلياردها تومان بالا بكشند آيا مسئولين امر زيرسؤال نيستند؟
4329-0937

 

مراتب در سعی بین صفا و مروه بعرض خاک نعلین عنبرآسای همایون شان رسید.در بازدم فرمودند

بسمه تعالی

نع !

-----------------------

خدايا كمكمان كن هميشه در ركاب ولايت باشيم نه آن گونه كه از غيرتمان آن پير سفر كرده جام زهر نوشيد. خدايا خود حافظ رهبر عزيزتر از جانمان باش .
8847-0919

 

مراتب در شرایطی که قدری هم شنگول بودندبه شرف عرض خاک پای عنبر همایون عنبر آسایشان رسید؛ضمن سلام و تحیات،موافقت فرمودند که نوبت سرکشیدن جام زهر ایشان که شد،شما بجای ایشان

میل کنید،برادر ،روانشاد  8847-0919 !

--------------------------------------------------

گراني افسار گسيخته اجناس در بازار و فشار چند برابري بر مستضعفين عرصه را بر بسياري از افراد تنگ نموده است. شما را به خدا اقدام مؤثري انجام دهيد يك عده بي وطن و بي دين و نفوذي تحت عنوان تاجر و واردكننده و صادركننده به آرمان هاي امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب و خون مقدس شهدا و ملت خيانت مي كنند ولي ظاهراً مسئولين اجرائي و دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي فقط نظاره گرند .
عليمرداني

 

فدوی در انتقال عریضه ی شما به پیشگاه مسؤلین،اعلی الله مقامهم اجمعین هیچ مشکلی ندارد، برادر  علی(ع)مردانی! لکن بقول عوام don’t you think   که چرا،در ممالک متجدده ی خاج پرستان،لعنةالله علیهم اجمعین،که نه مملکت امام زمان(عج) است و نه آرمان های امام راحل(ل) را دارند،نه خون مقدس شهدا و از این قبیل ،هیچیک از این اتفاقات هم نمی افتد؟ دلیلی اگر یافتید،فدوی هم خبر کنید که ثواب دارد!...

اجرتان با گربه ی مرتضا علی(ع) !

---------------

 اگر ايران همان ابتداي بحران سوريه به اين كشور نيرو ارسال مي كرد كار به اينجا كشيده نمي شد. مطمئن باشيد اگر سوريه سقوط بكند سراغ لبنان مي روند بعد هم نوبت به ايران مي رسد .
6271-0914

 

آمین یا رب العالمین،برادر 6271-0914 !

--------------------------------------------------

از دولتمردان تقاضا داريم هر چه سريعتر جلوي اين گراني هاي افسارگسيخته كه توطئه اي از سوي دشمنان داخلي و خارجي است را بگيرند .
2812---0912

فدوی هم شدیداً با شما موافق است که دولتمردان محترم و در رأس شان اعلیحضرت العظما سید علی(ع) خامنه ای،خلدالله ملکه و سلطنة،هیچ تقصیری دربروز  این فاجعه ی مقدس ندارند،برادر 2812---0912 !

-------------------------

چرا مسئولين دولتي خود به افزايش قيمت ها دامن مي زنند؟ چه حادثه اي طي 15-10 روز اخير رخ داد كه به يكباره قيمت سفر زميني به عتبات از 600 هزار تومان به حدود 000/200/1 تومان رسيد؟ با توجه به اينكه اكثر زوار عتبات از قشر متوسط به پايين جامعه هستند و با اين افزايش توان سفر به عتبات را نخواهند داشت از مسئولين امر انتظار تجديد نظر فوري در قيمت هاي اعلام شده را داريم .
پيري،حامد و طاهري  

فدوی شدیداً با شما هم عقیده شده و عریضه ی شما را،با نظرموافق منعکس می کند،مؤمنین و مؤمنات ساکن در ایران،بعلت آنکه اهمّ هزینه های طلا کاری،مرمّت،توسعه و آبادانی ،به انضمام امکانات پزشکی و رفاهی و...عتبات عالیات را مستمراً متقبل می شوند،اصلاً نباید چیزی بپردازند،برادر زائر !

--------------------------------------------------

از مسئولان اتحاديه صنف ميني بوسراني و تاكسيراني بين شهري دماوند و حراست آنها تقاضا داريم بر وضعيت اخلاقي و رفتاري رانندگان نظارت بيشتري داشته باشند، چون برخي از آنها در ساعت پر رفت وآمد دانشجويان اقدام به پخش موسيقي هاي مبتذل و شوخي هاي زننده كرده و با كساني كه بنابر وظيفه ديني خود نهي از منكر مي كنند، بسيار بي ادبانه برخورد و يا حتي آنها را تهديد به پياده كردن در بين راه مي نمايند .

 

فدوی حرفی ندارد،لکن هر کار می کنید،مراقب باشید که به  سرنوشت ناهیان از منکر پیشین دچار نشوید،گیر آوردن چشم و چار پیوندی اینروزها کار ساده ای نیست،برادر مؤمن!

---------------------------------

در تاريخ 27/7/91 براي انجام آزمايش خون و به درمانگاه محله خود رفتم گفتند از كل هزينه 600/26 توماني آن سه چهارم هزينه بايد توسط بنده و تنها يك چهارم آن توسط بيمه خدمات (ايرانيان) پرداخت شود! از مسئولين امر مي پرسم اين چه نوع تسهيلاتي است؟  
حسين شفيعي

 

بسمه تعالی

تسهیلات مکتبی،برادر حسین(ع) شفیعی!

بالاخره ما نفهميديم كه اعزامي هاي سال 91 به خدمت سربازي بايد 18 ماه خدمت نمايند يا 21 ماه. از مسئولين امر درخواست مي كنم اطلاع رساني نمايند .
8894---0914

این چه پرسشی ست، هرچه خدمت کنید، بسود اسلامست برادر 8894---0914 !

---------------------------------------------------------

ده سال پيش كه آقاي خرم وزير دولت آقاي خاتمي در ايستگاه قطار نيشابور تعداد 400 نفر را به كشتن داد صداي هيچ كس بلند نشد. ولي امروز در حادثه جانگداز كشته شدن 26 دانش آموز در جاده بروجن و در يك سفر مقدس، عده اي حرف هاي بي ربط مي زنند و عقده گشايي مي كنند. بنويسيد انصاف هم خوب چيزي است ولي افسوس كه بعضي ها با آن بيگانه هستند .
2796-0935

 

خونتان را بیش از این کثیف نکنید، مهم اینست که بکش بکش باشد، برادر 2796-0935 !

-----------------------------

وقتي در ايران نمايندگاني به نام اصول گرايي به مجلس راه پيدا مي كنند سپس راه خود را كج كرده و با مدعيان دروغين اصلاحات متحد و دمساز مي شوند از آقاي مرسي رئيس جمهور مصر چه توقعي داريد؟
9005-0913

 ممنون از ارسال نظر،برادر 9005-0913 .نظر شما در مسابقه ی قهرمان کشوری " ایجاد رابطه بین گودرز و شقایق-( جمع شقیقه -م) " شرکت داده شد.هیئت داوران که منتخب مقام معظم رهبری، متع الله المسلمین بطول بقاء دولته  هستند،در این باب بعون الله به جماع* رسیدند و شما را بعنوان قهرمان ایجاد

رابطه بین قیمت گودرز و شقایق بهر قیمت انتخاب و شما را برای انتصاب بعنوان نماینده  محترم حکومت  از هر کجا که دلتان می خواهد، انتخاب فرمودند؛ تبریکات فدوی را نیز بپذیرید..

*خدا بگویم این تایپیست سربهوای هزل داتکام را چه کند؛لطفاً پیش از آنکه بی فدوی شوید،غلط

تایپی جماع را به اجماع اصلاح بفرمائید،اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع)

-----------------------------------------------------------------------------------------

آقاي نيكزاد همان طور كه تصميم گرفتيد از مناطق زلزله زده بازديد كنيد بايد متوجه شده باشيد كه آذربايجان شرقي تشنه مساعدت هاي شماست. بزرگراه بستان آباد- سراب كه به قتلگاه مسافران مشهور است عنايت ويژه اي مي طلبد .
دبير بازنشسته

 

مراتب در فاصله ی بین دو قیلوله بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید . در بازدم دستورعاجل صادر فرمودندکه آن "قتلگاه مشهور مسافران" به " صحرای کربو بلا" (س- ع- ص- عج) تغییر نام یابد،

برادر بازنشین !

 ---------------------------------------------

برابر قانون اساسي رئيس جمهور پس از مقام معظم رهبري در مقام دوم قرار دارد. اما او نمي تواند در معاهدات بين المللي بخصوص در مورد انرژي اتمي و غني سازي و تنزل غني سازي به ميل خود دخل و تصرفي به عمل آورد و نظرات خود را به ملت و مردم تحميل كند .
عابديني

 

درست است ،لکن مقام معظم رهبري ادامه الله شوکته،می تواند،برادر عابديني!

-------------------------------------------------

 

مسئولين امر فكري به حال برق فشار قوي كه سالهاست بالاي منازل ما جولان مي دهد و كسي هم مسئوليت عواقب بيماري زاي آن را به عهده نمي گيرد بنمايند. (خيابان هنگام- خ تكاوران- لاله 4 ).
شاهچراغي

 

مراتب در فاصله ی بین دو قیلوله به شرف عرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید در بازدم فرمودند که اینکار محض خاطر شما که شاهچراغی هستید، صورت گرفته و گر نه صلاح معظم له

در این بود که برق مذکور از بالای خانه ی شما رد نشود؛ و در پایان نیزآه سوزناکی کشیده و افزودند :

یا رب مباد کس را،مخدوم بی عنایت !..

 

به پایان آمد این جوهر،شکایت همچنان باقی !

 علی الله التکلان و هوُالمُستعان فی جمع امور

15 جون ا لمعّطر سنه ی 2013 ترسائی

کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی

تا درودی دیگر، بدرود

June 17th, 2013

 

***

لحاف ملا نصرالدین           

با آنکه حضرت امام(ل) به صراحت و به تکرار فرمود که " اقتصاد مال خره " ، لکن برادران فرمایش حکیمانه ی آن بزرگواررا بقول عوام ignore  کرده ، خود را با خر ُمدّه ظله العالی در انداخته،و تن ایشان را در فعالیتهای انتخاباتی ،با راهکارهای کارشناسانه ی خود ، هر بار بمیزان 9/8 "ریش" ِ تر، در مقعد مطهر* ، می لرزانند !به برخی از این شگردهای اقتصادی،بنقل از جراید شریفه ی دارالخرافه نگاه کنید :

چند روزه می‌شود حال اقتصاد را خوب کرد؟ ! الف- تیتر

حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در اين خصوص مي گويد: «به نظر مي رسد كه در تمامي اين سالها افراد منتخب و منتصب، متدين بوده اند اما به دليل فقدان نظارت هاي نهادي دچار انحراف شده اند

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: «مساله فساد درايران به هيچ وجه با انتصاب افراد مومن حل نمي شود و طرح اين مسئله از فردي مانند آقاي ولايتي كه سالهاي سال در درون دولت حضور داشته است باعث تعجب است

دكتر راغفر با اشاره به وعده مهار تورم در 100 روز گفت: «آسيب هايي كه دولت هاي نهم و دهم به اقتصاد كشور زده اند، با فرض بر سر كار آمدن يك دولت كارآمد دو دهه طول خواهد كشيد

پهلوان محسن رضائی نیز از آب ُکر ِگل آلود،ماهی که دیگرصرف نمی کند، اژدها می گیرد !:

بیت

این زمان پنج پنج می گیرد

چون شده تائب و مسلمانا

از نظر بنده تورم اژدهای 5 سری است که با طرحی هر 5 سر آن را با یکدیگر مهار خواهم کرد !و علت عدم موفقیت دیگران این بوده است که اقتصاد را نمی‌شناختند! در حالیکه بنده 20 سال در این زمینه مطالعه داشته‌ام(خدا رحم کند- م)

و برای اینکه بعدها برایش حرف در نیاورند که از روی دست برادر احمدی نژاد نوشته است،رنگ یارانه را هم عوض می کند :

بنده یارانه سبز را برای تحول در حوزه کشاورزی اجرا خواهم کرد و یارانه سبز به این معناست که کشاورزی را از حالت سنتی به حالت پیشرفته تبدیل خواهم کرد . /آخرین خبر

خوانندگان محترم ضد انقلاب،بد نیست که سری هم به تزریقاتی قالیباف بزنندکه نامبرده مخترع آمپول آرامش اقتصادی نیز هست :

در موضوع گرانی و بیكاری، اولویت ما این است كه بدانیم باید آرامش به اقتصاد كشور تزریق شود! كه این مهم نیازمند ثبات، آرامش و سیاست گزاری است .

او برخلف گلادیاتور ولایتی می افزاید :

بنده در خود این توان را نمی بینم كه بگویم در مدت صد روز می توانم در كشور ساماندهی انجام دهم . . /آخرین خبر

برادر سیدمحمد(ص)غرضی اما، تورم را که از زمان هخامنشیان وجود داشته !،با ارفاقی مکتبی، صد سال برآورد

می کند و برای رفع آن،مختصری رأی می خواهد :

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه طی 100 سال گذشته کشور با تورم روبرو بوده است، گفت: این بدین معنی است که ما 100 سال ضد تولید عمل کرده ایم، اما می توانیم آن را به مسیر درست هدایت و برنامه هایی را در این زمینه ارائه دهیم البته به شرطی که 55 میلیون رای به بنده داده شود ! تا من برای اعمال این برنامه ها قوت پیدا کنم و مانع از رانت خواری شوم .

و در پایان نیز، حرفا میزنه قیصر،چشا میره مغز سر !:

آزادی بیان در دولت من آزاد آزاد است/ آینده آنلاین

حسن ختام این مختصر،اظهارات کارشناسانه ی یک مقام دیگر اقتصادی و صنعتی ست که به فدوی فهماند که ِگل،

غیرازماه مبارک محرّم،مصرف دیگری نیز دارد ! :

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر این‌که ما مشکل آرد و گندم نداریم گفت: در هر کارخانه‌ای که آرد توزیع نکند را گل می‌گیریم ! / بهار نیوز

زیاده "ارزی" نیست )که فدوی بدهد دست این گلایاتورهای اقتصادی !)

8 جون 013

--------------------------------

* خدا بگویم این تایپیست سربهوای هزل داتکام را چه کند؛لطفاً تا دیر نشده،غلط تایپی "مقعد" را به "مرقد" اصلاح بفرمائید،اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع) !

 ------------------------

م.لبخند

----------------------------------------

راهکارهای مؤثر

جامعه ی شکوهمند اسلامی ما، ویژگیهای شگفت انگیزی دارد. برخی چیزها که انتظار داری کار کند، اصلاً کار نمی کند لکن !.. و چیزها ئی که انتظار نداری کار کند، حتما ًکار می کند لکن !..  باری فدوی در نوشته ی پیشین بنقل از جراید شریفه ی دارالُخرافه، به کلیدی اشاره کرده بود که برادرحسن(ع) روحانی کاندیدای ریاست جمهوری( ریاست آبدارخانه ی بیت- م) درمناظره ی انتخاباتی خود،بعنوان کلید مشکلات،به ُامّت همیشه به خاک و خون خفته، نشان داده بود که فدوی البته،در همان لحظه قاصم الجبارین را شدیداً شکر کرد که نامبرده بزرگواری فرموده و بجای کلید ،چیز دیگری را به ُامّت نشان نداده است  !..

باری فدوی در مرور خبرهای امشب اما دید که کلید برادر روحانی ، گویا شاه کلید بوده! و به وجه زیر،کارکرده است ،شما هم ملاحظه کنید :

 4 جون 013

------------------------------------------------------------------                                        

مصداق    

... چقدر برخی فرمایشات جدّ اعلای فدوی ، اینروزها به دل او نشسته ومصداق پیدا می کند ؛ از جمله :

بیت

مست بودم اگر گهی خوردم

که فراوان خورند مستانا !

وجه تسمیه البته، فرمایشات زیر از برادر مشائی ست که ازخبرگزاری نمنا نقل می شود:

..مقصود از مکتب ایرانی همان اسلام ناب است !

... منظور از «بهار» امام زمان (عج ) است ! اگر چه انتخابات موضوع مهمی است ولی قابل مقایسه با امام زمان (عج) نیست و ما نمی‌خواهیم که سطح بهار را پایین بیاوریم ! و چه نامی برای معرفی امام زمان (عج) به دنیا، زیباتر از بهار انسان‌ها که روح انسان را زنده می‌کند

من سرباز ولایت هستم و در بست با ولایت فقیه هستم. شیرازه من ولایت فقیه است. ما ولایت فقیه را به جهان عرضه می‌کنیم و معتقدیم جمهوری اسلامی نظامی است که قابلیت ارائه به جهان را دارد. بنده معتقد هستم  مقام معظم رهبری از نظری سیاسی، امنیتی، فرهنگی، ملی و هنری دارای ظرفیت و ویژگی‌های بسیار   فوق‌العاده‌ای هستند و  همانند ایشان در دنیا وجود ندارد !

--------------------------

هدف     

این برادر معجزه ی هزاره ی سوم احمدی نژاد اینروزها،هر چه جاخالی می دهد،باز هم از تیر غیب طایفه ای از مؤمنین، در امان نمی ماند؛ تورقی کوتاه در جراید شریفه ی دارالخرُافه، شمار قابل ملاحظه ای از اینگونه عملیات ایذائی را بدست می دهد که فدوی البته،مخالفتی ندارد! .بعنوان مستوره، به خطابه ی برادرغلامرضا (ع)عونی ، که در میدان تیر کیهان چاپ دارالخرافه ایراد فرموده است،نگاه کنید :

رهبر معظم انقلاب با آن عظمت و جایگاه مردمی‌شان اعلام می‌دارند من هم یک رای دارم حتی نزدیکان من از اینکه به چه کسی رای خواهم داد اطلاعی ندارند ..

ببخشید که فدوی با نعلین زرد ناگهان پرید وسط فرمایش تان، ترسید یکوقت یادش برود ؛باری در پاسخ  به این قسمت "ارز" می کند که همانطور که مسبوق هستید،معظم له شدیداً فروتن و افتاده هستند لکن شما باید فهم داشته باشید ؛و در یابید که منظورشان از اینکه یک رأی دارند اینست که تنها رأی موجود در ایران سابق،متعلق به ایشان است،فاتحه مع الصلوات !..خب حالا باقی فرمایش تان را بفرمائید،برادر غلامرضا(ع) :

اما آقای احمدی‌نژاد در پست ریاست‌جمهوری‌اش و مجری انتخابات بدون هیچ ابائی قانون را زیر پا گذاشته و صراحتا می‌گوید سه روز روزه و 14هزارصلوات برای کاندیدای مورد علاقه‌ام نذر کردم. آیا این نقض صریع قانون در انتخابات نیست؟ !

غلامرضا عونی

در این باب هم "ارز " می کند که تا آنجا که فدوی می داند پست ریاست جمهوری در جامعه ی اسلامی شکوهمند ما،اصلا ً قابل این جنگ و جدل ها نیست،زیرا چیزی کمتر از آبدارچی " بیت"،و بلکه "مصرع" است !..از اینها گذشته، مؤمنین و مؤمنات کثرالله امثالهم ، هی راه می روند و بی یا با مناسبت ،همینطور صلوات دود می کنند ، خب   صلوات های برادر احمدی نژاد هم روش !

---------------------------------------

زنگ تفریح مشروط !   

بقول خود ِفدوی،گویاست" دگر حاجت مشاطه ندارد" ! :

جانشین فرمانده ناجا در خصوص احتمال تعطیل‌شدن طرح امنیت اخلاقی در ایام منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، توضیحاتی را ارائه کرد .

سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارات مطرح شده پیرامون تعطیلی طرح امنیت اخلاقی که در میان شهروندان به گشت ارشاد موسوم شده، در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: ممکن است در زمانی ماموریت‌های ما به گونه‌ای باشد که برای انجام آن، ماموریت دیگری را تعطیل کنیم . !..

---------------------------------------------

پای درد دل مردم دارالخُرافه

 

اشاره
پیام ها همگی واقعی و برگرفته از جراید ِ
شریفه ی دارالخُرافه است، پاسخ ها اما
از فدوی ست

پيشنهاد مي‌کنم همه 50 ميليون و 48 هزار نفري که حق راي دارند در اين انتخابات اداي دين بکنند و با حضور پررنگ خويش در پاي صندوق‌‌هاي راي قدم ديگري در جهت اقتدار نظام بردارند و زنده بودن انقلاب را به رخ دشمنان بکشند .
6263---0938

 

فرقی نمی کند برادر 6263---0938 ؛ بهر روی،همه ی زحمات به گردن آن بزرگوار است یعنی همینکه معظم له با همان دست دردناک روی یک تکه کاغذ بنویسد 50 ميليون و 48 هزار رأی، کفایت می کند!

-------------------------------

خطاب به 8 نامزد احراز صلاحيت شده براي انتخابات رياست‌جمهوري بنويسيد به فکر وفاي به عهد و وعده‌هايي که در تبليغات انتخاباتي خويش پشت سر هم رديف مي‌کنند باشند چرا که عدم وفا به اين تعهدها موجب استحقاق عقوبت‌هاي الهي مي‌شود .
6263---0938

 

بقول عوام  as long asشما تنبیه و تنبّه مسؤلین محترم اعلی الله مقامهم اجمعین را در غیاب خودتان به جهان باقی واگذار می کنید، فدوی روی عریضه ی شما در این جهان، اقدامی ندارد ،

برادر 6263---0938 ! دیدار به قیامت، بالاخره آنجا یکجوری در غیاب هم ، از خجالت هم در

می آییم !

----------------------------

براي انتخاب رئيس‌جمهوري شايسته بايد به ملاک‌هايي که رهبر معظم انقلاب اعلام مي‌فرمايند دقت و توجه کرد .
6022---0939

تعارف نکنید،برادر 6022---0939 ملاکها را رهاکنید باید که کسی که معظم له انتخاب می کند،توجه کرد !

----------------------------

در ساختمان تاليا واقع در خيابان ميرزاي شيرازي تهران از طريق توزيع انواع سي‌دي و بسته غذا تبليغ نامزد حلقه انحرافي مي‌شود عرض بنده اين است چرا هيچ دستگاهي با اين حيف‌وميل از بيت‌المال برخورد نمي‌کند .
سيد

 

مراتب در مجال مغتنمی به آگاهی آن مقام حلقوی رسید .در پاسخ گفتند :

بیت

من نیَم لایق آن مهمانی

پول و ساندیس تو را ارزانی!

---------------------------------------------------

برخي از کانديداها به راحتي به ملت نجيب کشورمان اهانت مي‌کنند. مثلا يکي از نامزدها در برنامه تلويزيوني دوشنبه 6/3/92 ملت ما را «ملت‌گدا» که از کيسه يارانه‌ها مي‌خورند توصيف کرد. مگر پول يارانه‌ها از کيسه شخصي برخي متمولين است که بر‌آشفته مي‌شوند؟ اين پول بيت‌المال و متعلق به همه جامعه است که تا به حال عده‌اي خاص از آن استفاده مي‌کردند و حال که با تصويب نمايندگان ملت براي استفاده عموم اختصاص داده شده، مي‌شود گداپروري؟ من اين اهانت را نمي‌بخشم و از او به خداوند شکايت مي‌کنم.
احمدزاده

حال که شما هم شال و کلاه کرده و طبق معمول سنواتی،مسائل این جهانی خود را به جهان باقی واگذرمی کنید، و نیز حالا که دهنتان بازاست و دارید خمیازه می کشید، خب اصغرآقا را هم صدا کنید ،برادر احمد زاده!

------------------------------------------

 

 

در جنگ در كنار دفاع با توسل و دعا بر دشمن بعثي پيروز شديم. در اين شرايط سخت اقتصادي كه دشمنان بر ما تحميل كرده اند در كنار مديريت و برنامه ريزي نبايد از دعا و توسل غافل بشويم.
0042---0939

 

آخرچرا چوب لای چرخ پیشرفت امور می گذارید؟مدیریت و برنامه ریزی دیگر چه صیغه ای ست ،همان دعا و توسل کفایت می کند،برادر0042---0939 !

----------------------------------------------------

همان طور كه رهبر معظم انقلاب در جمع مردم ولايتمدار خراسان شمالي فرمودند تمام پيشرفتهاي كشورمان در بحبوحه تحريم ها و تهديدها صورت گرفته است و بايد به ملت فهيم و با بصيرت خود بي نهايت احسنت گفت كه براي وفاداري و حفظ ارزشهاي متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي مانند كوه استوارند .
6263---0938

 

درست است برادر 6263---0938 .قاصم الجبارین تحريم ها و تهديدها را زیاد کند، تأسف فدوی آنست

که چرا خاج پرستان تحريم ها و تهديدها را زودتر آغاز نکرده که ما بیشتر از اینها  رستگار شویم!؟

-----------------

 

چند ي قبل در اخبار رسمي نيمي از وقت برنامه خبري به مسئله توهين به ساحت مقدس پيامبر اسلام اختصاص يافته بود. اما پس از آن به اخبار معمولي پرداخت و اعلام كرد كه شركت اپل گوشي جديد خود به نام آيفون 5 را وارد بازار كرده است. متأسفانه از يك طرف ما آمريكا و رژيم صهيونيستي را به خاطر ساخت فيلم موهن محكوم مي كنيم اما از سوي ديگر بلندگوي تبليغاتي براي محصولات آنها مي شويم. آن هم در شبكه خبر و برنامه رسمي از رسانه ملي.
كاشاني

 

والله برادر کاشانی بقول سید قاسم(مش قاسم سابق- م) دروغ چرا؟ تا اعدام آ آ آ آ ..به علمای خودمان که امیدی نبوده و نیست.و دردناکتر اینکه، بی دستآوردهای علمای خاج پرست،لعنة الله علیهم اجمعین، بشریت عموماً و مسلمین کثرالله امثالهم خصوصاً مع الاسف،امورشان نمی رود؛ فلذا بقول جد اعلای فدوی:

بیت

پس هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست،دارمش دوست!

 

------------------------------

رسول اعظم(ص) مي فرمايند: سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديك تر است .
6263---0938

 

فدوی از ترس اینکه مبادا  لشکر جرار دوباره مؤمنین راه افتاده و هر چه و هرکس را که دم دست شا ن است،کشته و به آتش بکشند، بیضه ی لازم را ندارد که یواشکی عرض کند که  فرمایش فوق قدری ضعف

تألیف دارد،مگر آنکه از روی نعش فدوی رد شوید،!

------------------------------------------------------

 حضرت امام صادق(ع) مي فرمايد: بهترين عبادت پاكدامني و عفت است .
(اصول كافي)
6263-0938

 

ای بابا!..یک فنجان قهوه ی ناقابل که دیگر "اصول" نمی خواهد،برادر 6263-0938 !

--------------------------------

 حضرت امام صادق(ع) مي فرمايد: بهترين عبادت پاكدامني و عفت است .
(اصول كافي)
6263-0938

 

ای بابا!..یک فنجان قهوه ی ناقابل که دیگر "اصول" نمی خواهد،برادر 6263-0938 !

--------------------------------

چندين سال است كه منتظر آسفالت كوچه هاي شهرك نوكان در كرمانشاه هستيم. گويا چون ساكنين اين شهرك از قشر ضعيف و محروم هستند شهرداري توجهي ندارد .
5016-0918

 

بله؟ می خواهید بگوئید پس از سی و چند سال از نعمت داشتن حکومت شکوهمند اسلامی،و در جامعه ی بی طبقه ی توحیدی که حضرت امام(ل) بنا فرمود،شما هنوز "ضعیف و محروم" هستید؟ فدوی این دفعه ترتیب ارشادتان را نمی دهد،لکن این دفعه ی ماقبل آخرتان باشد که سیاهنمائی می کنید،برادرمحروم!

--------------------------

در اين دنياي طوفان زده روزگار بايد سكان زندگي خود را فقط به دست خداوند رحيم بسپاريم تا به آنجا كه بايسته است راهنمايي كند .
9155---0916

 

ببخشید، به فدوی مربوط نیست ها، لکن مگر مقام معظم رهبری، متع الله المسلمین بطول بقاء دولته  ،خدای نخواسته،دست پنجم درشکه است؟!

------------------------------------------------

از شهردار محترم قم درخواست مي شود نسبت به نصب تابلوها و علائم راهنماي مسافرين مسجد مقدس جمكران به ويژه در مسير بلوار الغدير، بلوار امين، صفاشهر اقدام نمايد. من با وجود اينكه هر ماه 2 بار به اين شهر مقدس سفر مي كنم در تاريخ 22/7/91 سه بار مسير بلوار امين، خيابان شهيد صدوقي، صفاشهر را به دور خود چرخيدم تا به نزديكي مكان استقرار ضريح مطهر آقا اباعبدالله(ع) رسيدم .
طاهري

 

 پنداری جهت یابی تان خوب نیست ؛ که بجای آنکه دور آقا (ع)بگردید،دور خودتان چرخیده اید، برادرمؤمن خود پسند !

----------------

 

چطور ارز بصورت غيرقانوني براي واردات خودروهاي لوكس و لوازم آرايشي اختصاص مي يابد ولي ارز براي دانشجويان و فرزندان ما كه در غربت به تحصيل مشغولند نيست؟
8157---0915

 

آخر همه چیز را که نمی شود گفت، لکن حالا که اصرار دارید "ارز" می کند که  فرزندان شما در نهایت ضد انقلابند،و تخصیص  ارزبه آنان درچنین هنگامه ای، به فتوای علمای سلف حشره الله مع موالیة المطهرین صلوات الله علیهم اجمعین از احتیاط بدور است، برادر 8157---0915 !

----------------------------------------------------------------------------------

فرزندم در خارج از كشور مشغول تحصيل است و 2 ترم تا پايان درس او مانده است براي گرفتن ارز 10 روز است كه نامه به دست در تهران معطل مانده ايم و هيچ بانكي نامه تحويل ارز را از ما قبول نمي كنند. بچه هاي ما آنجا گرسنه مانده اند، پس اگر ارز به ما نمي دهيد تسهيلاتي براي بازگشت آنها فراهم نماييد .
خانم نعمتي

 

مراتب در فاصله ی بین دو قیلوله بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید . در بازدم فرمودند که گرسنگی موهبتی ست الهی که از ولایت مطلقه ی فقیه بما رسیده ،در عین حال منع شرعی ندارد که فرزند گرامی شما به وطن اسلامی مراجعت،و چنانچه از قیف برادران جان سالم بدر برد،به خیل گرسنگان داخلی ملحق و رستگار شوند .    و من الله التوفیق 

------------------------------------------------------------

 تبليغات ناتو براي حمله به سوريه بيشتر جنبه رواني دارد هدف اين است كه با اين كار مردم سوريه در جهت جلوگيري از جنگ اقدام به قيام عليه دولت خودشان بكنند. البته از سوي ديگر مي خواهند از اين طريق به مخالفين خسته شده و بريده داخل سوريه روحيه بدهند .
6091:0915

 

مهملات مرحمتی رسید،ممنون ؛ فدوی هیمنطور ارّه به ماتحت مانده است که تمام این قضایا که فدوی به

صحت و سقم اش عجالتا ً کار ندارد، چه ربطی به شما شهروند گرامی زیر خط فقر دارد،براد 091:0915 ؟

---------------------------------------------------------------------------------

 

انتظار داشتيم قيمت تخم مرغ كاهش پيدا كند اين اتفاق كه نيفتاد هيچ بلكه قيمتها چندين برابر افزايش يافت. چرا در چنين شرايطي كسي به داد دل مردم نمي رسد، چرا كسي از رئيس جمهور سوال نمي كند كه در اين كشور چرا گراني بيداد مي كند.
يك شهروند

دیگر کم لطفی نکنید ؛ نخیر اینطور نیست . علت از معجزه ی هزاره ی سوم،برادر رئیس جمهور سؤال شد،لکن اشکال اینجا بود که ایشان هم نمی دانستند،برادر شهروند !

-------------------------------

 

مشكلات اقتصادي كه ايران با آن روبه رو است خيلي ربطي به تحريم ندارد، بلكه تا حدودي به روشهاي بازمانده از رژيم طاغوت و بخشي به اشتباهات دولت برمي گردد ….

يك شهروند

 

فدوی با استفاده از آزادی بیان،با نظر شما شدیداًمخالف و عرض می کند که علت مشکلات هیچکدام اینها نیست و به دوران هخامنشی بر می گردد،برادر شهروند!

---------------------------------------------

از يك طرف مقامات كشور خواستار افزايش مواليد و جمعيت هستند از سوي ديگر در آموزش و پرورش حق و حقوق فرزند چهارم را پرداخت نمي كنند. با اين بلاتكليفي و سردرگمي چه بايد كرد؟
4283---0916

 

به پند حکیمانه ی فدوی گوش کرده و گز نکرده پاره نکنید، برادر 4283---0916 !

-----------------------------

افزايش شديد قيمت لوازم خانگي مثل يخچال مشكلات زيادي را براي خانواده هايي كه بايد جهيزيه تهيه بكنند به وجود آورده است. از مسئولين تقاضا داريم فكري بكنند. مگر به دنبال ايجاد مشوق براي ازدواج نيستيم؟
7966---0918

 

مراتب در مجالی بعرض رسید.بعدالتحیه والسلام و صدور چند آروغ ستاره دار فرمودند :

 بسمه تعالی

نه !

-----------------------------------------

 

 برخي از مسئولين اعلام مي كنند كه گراني ها دست دشمن است با توجه به فرمايش رهبر معظم انقلاب در خراسان شمالي تمام اين گراني ها دست دشمن نيست برخي بي تدبيري ها، برخي ندانم كاري ها و... و عدم نظارت و كنترل نيز بخش مهم تر عوامل اين گراني هاست . ....

بوربور از ورامين

 

  رهبر معظم انقلاب هم با ارفاق  انسان است و اشتباه می کند، نخیر ایشان بیخود می فرمایند ، همه ی گرانی ها دست دشمن است،برادر بوربور!

-----------------------------

 

به پایان آمد این جوهر،شکایت همچنان باقی !

 علی الله التکلان و هوُالمُستعان فی جمع امور

15جون می ا لمکیّف سنه ی 2013 ترسائی

کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی

تا درودی دیگر، بدرود

 

 

حمیدرضا رحیمی

June 10th, 2013

تردید

فدوی با همه ی ذکاوت توأم با شقاوتی که در برادر حسین(ع) شریعتمداری، متولی امامزاده ی کیهان چاپ دارالخـُرافه سراغ دارد، گاه اما با ملاحظه برخی  تیترهای صفحه ی نخست آن سحیفه ی سجادیه، از حیرت، سر ِ همه جایش، لا محاله اسفناج سبز می شود!. نمونه ی دم دست اگر بخواهید این تیتر است:

بازار داغ تبليغات انتخاباتی
سؤال اين روزهای مردم به چه کسی رأی بدهيم؟ !*

این چه پرسش تیره و تاری  ست، برادر حسین(ع) شریعتمداری؟ معلوم است دیگر، بقول آن شاعر ضد انقلاب:

"هر چه استاد ازل گفت بگو می گویم"!

بر این پایه،حال شما خوب است؟، یا ُامّت همیشه در صحنه، یا هردو؟

باری-  فدوی نمی داند که چرا هرگاه به "هر دو" می رسد، آن شعر معروف همشهری خود را بیاد می آورد  آنجا که فرمود:

وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو؟

مصیبت از مسلمانهاست یا کفار یا هر دو؟

وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بر دشمن

و یا این مردم بی دانش بازار یا هردو؟

همه داد وطنخواهی زنند اما نمی دانم

وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟**

-----------------------------------------------------------------

* شنبه 04 خرداد  1392 - شماره 204 98

** لاهوتی

--------------------------------------------------------------------------------------------

یک نکته ی تکنیکی

 

خوانندگان محترم ضدانقلاب، که دیگر باید از طریق فدوی تا کنون کلی اهل طنز شده باشند می دانند که در معماری طنز، که در واقع به نوعی منبّت کاری می ماند، آجرها طوری چیده شده اند که نمی شود  یکی از آنها را، بهر دلیلی کشید، و آجر دیگری بجای آن گذاشت!. گفتن ندارد که اگر در این باب خیلی هم اصرار داشته باشید، کل ساختمان خواهد ریخت و دیگر، نه از طنز نشان ماند و نه از طنز نشان!. و نیز، شما بهتر از فدوی می دانید که نویسنده ی بسیاری از اینگونه طنزها، که   به ویژه پس از انقلاب شدیداً شکوهمند اسلامی مان، بسامدش بحمد الله والمنة،  به میزان قابل اعتنائی، فزونی گرفته، و فدوی آنرا در ادبیات عامه- جُستار طنز طبقه بندی می کند، معلوم نیست و پیش از این، کوشیده است که در یکی  از نوشته های پیشین، به آن بپردازد که دیگر مکرر نمی کند مگر نمونه ی  تازه ای، که با پوزش، نمی شود آن آجر کذائی را، بدلائلی که فوقاً گفته آمد، حذف و یا با چیز دیگری تعویض کرد.!....

باری- مطلب راجع است به فرمایشات اعلیحضرت العظما سید علی(ع) خامنه ای، خلدالله ملکه و سلطنة که بر حسب عادت، هرسالی را برای سرگرمی ُامّت، به چیزی نامگزاری می فرماید که حصول به آن، به دلائل روشن، از محالات است! مانند حماسه ی اقتصادی و سیاسی. و اینهم نظر کاربرمربوطه که بر پایه ی شعر آن عزیز از دست رفته است، آنجا که فرمود:

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید!

فدوی بدلائلی که "ارز" کرد، و اینکه با سانسور سر ستیز دارد، ازممیزی نظر آن کاربر بسیار با ذوق  که در پی می آورد، معذوراست. وی بدرستی و در ارتباط با تأتر انتخابات اخیر مرقوم داشته است  که:

- کاربر:

دستها را باید شست

جور دیگر باید رید!

 حماسه حضور در سال 92 /العربیه

مورد دیگر

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه دقایقی پیش برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و گفت: از طرف مردم آمده ام و با خدا مشورت کرده‌ام . / بهار نیوز

یک کاربر:

آقا من مردمم. اما یادم نمیاد ازت خواسته باشم بیای . !

زیاده "ارزی " نیست که فدوی بعنوان جایزه، به اینگونه کاربران با ذوق بدهد!..

---------------------------------------------

م.لبخند

--------------------------------------------------------------

                                                 از میان ایمیل های رسیده(تیتر از ماست)

 

بلاتکلیفی

 

موندیم تو این انتخابات در پیش ایران به کی رای بدیم؟:
- به پسر خاله مقام معظم رای بدیم؟(جلیلی)
- به پدر عروس مقام معظم رای بدیم؟(حداد عادل)
- به برادر عروس مقام معظم رهبری رای بدیم؟(غرضی)
- به پسر باجناقش رای بدیم؟(قالیباف) 
یا اصلا در مسایل خانوادگیشون دخالت نکنیم؟ بذاریم صلاح کار مملکت خویش را خودشون بدونند

------------------------------------------------

 

بله منظور سهراب سپهری هم همین بود که:

برادر جلیلی،

چه کم از مایکل ِ جکسون دارد؟!*

--------------------------------------

* بمنظور رعایت وزن، مایکل و جکسون را بصورت مضاف و مضاف الیه بخوانید، خواهر- برادر خواننده!

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

کارت زرد

 

اعتراض حسن(ع) خمینی(ل) نوه، و نیز زهرا(س) مصطفوی دخترحضرت امام(ل) در پیوند با ردّ صلاحیت رفسنجانی که خود دیری ست که مصلحت مردم را طلاق گفته و مشغول تشخیص مصلحت نظام است،! حاکی ست که  مقام معظم رهبری اعزالله انصاره!، شدیداً، از خط مالروی امام (ل) خارج شده است:

"همان روزی که تأئید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده ام تأئید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند ."بی بی سی

 

------------------------------------------------

 

----------------------------------------

 

گویاست "دگر حاجت مشاطه ندارد"

 

اشاره:

 

فدوی در این ستون، نکات یا خبرهائی ی را نقل می کند

که خودِ جنس اند!، و جز گزینش تیتری مناسب و همسو با

محتوا، و احیانا ًیکی دو انگولک جزئی، نیاز چندانی به دخالت او ندارند!

 

حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دیشب در پایان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با نشان دادن کلیدی، از آن به عنوان کلید مشکلات نام برد . / آخرین نیوز

تحشیه ی فدوی .

این کلید، آیا همان خاصیت های کلید بهشت را دارد که برادران در ماجرای جنگ 8 ساله ی حضرت امام(ل) و صدام به جوانان هدیه می دادند، برادر روحانی؟  

***

دبيرخانه جنبش عدم تعهد، خبرسازی‌های خلاف واقع و دروغين عليه جناب آقای مهندس رحيم مشايی با عنوان «جمع‌آوری طومار و افسردگی به خاطر رد صلاحيت » را تکذيب کرد ./  خبرگزاری نمنا

تحشیه ی فدوی .

بقول عوام sorry ! فدوی قبول ندارد؛ مگر آنکه دکتر هلاکوئی بزرگوار تأ یید  فرماید که برادر مشائی، افسرده نیست، حالا دیگر خود داند!

***

جبهه اصلاح‌طلبان ایران با صدور بیانیه شماره سه خود درباره انتخابات ریاست جمهوری، ضمن انتقاد از احراز نشدن صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مصطفی کواکبیان، خواستار ایجاد جماع بین حسن(ع) روحانی و محمد(ص)رضا(ع) عارف شد.

تحشیه ی فدوی .

خدا بگویم این تایپیست سربهوای هزل داتکام را چه کند. لطفا ً پیش از آنکه برادران سر برسند، غلط تایپی جماع را به اجماع اصلاح بفرمائید، اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع)

***

رهبر انقلاب: رهبری نیز همانند بقیه مردم یک رأی بیشتر ندارد / بهار نیوز

تحشیه ی فدوی .

و آن رأی بقول حضرت امام(ل)، میزان است !

***

این حرف که رهبری طرفدار فلان کاندیداست؛ واقعیت ندارد!

تحشیه ی فدوی .

خدا کند که این دروغ شما راست باشد،برادر رهبر!

***

حسن روحانی: فرق قطعنامه و کاغذپاره را می‌دانم

تحشیه ی فدوی .

شما نخستین مقام در جمهوری شکوهمند اسلامی ما هستید که سرانجام به توفیق نائل شدید تبریکات فدوی را بپذیرید؛ اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع) برادر حسن(ع) روحانی!

***

ری شهری: مردم بعد از هشت سال فهمیدند در انتخاب خود اشتباه کرده اند /آینده آنلاین

تحشیه ی فدوی .

یک غلط داشتید نوزده می گیرید،! اگر بجای "مردم" بگذارید "مقام معظم رهبری  ادامه الله وجوده"، جمله تان درست می شود، برادر ری شهری!

***

باهنر: برخی فرماندهان ارشد سپاه به آقای قالیباف نظر دارند! / آینده آنلاین

تحشیه ی فدوی .

فدوی هم نگران همین بود، برادر با هنر!..

***

چند روزه می‌شود حال اقتصاد را خوب کرد؟ / الف تیتر

تحشیه ی فدوی .

به تشخیص دکتر فدوی که رد خور ندارد، این بچه مردنی ست!

***

انتخابات دوئل نيست . /کیهان

تحشیه ی فدوی .

بر منکرش لعنت! انتخابات، یک تأتر رو حوضی ست، برادر حسین(ع)!

***

دبیر "انجمن حمایت از حیوانات"

با شروع دور جدید مقابله با سگ‌گردانی در ایران، از حدود ۲۵ روز پیش حدود ۱۵۰ سگ در تهران بازداشت و به کهریزک منتقل شده‌اند

«متاسفانه در آن‌جا حتی آب آشامیدنی هم وجود ندارد. آب آن‌جا شور است و برای پرسنل آن‌جا آب فرستاده می‌شود. در نتیجه، سگ‌ها برای آب هم در مضیقه هستند. طبیعتا وقتی پرسنل با کمبود آب مواجه هستند، خیلی بعید به نظر می‌رسد که آب را در اختیار حیوانات برای آشامیدن قرار بدهند ». / بهار نیوز

تحشیه ی فدوی .

فدوی خدا را شکر می کند که این موجودات دوست داشتنی و بیگناه، بر خلاف شهروندانی که به کهریزک منتقل شدند، دستکم هنوز زنده هستند!

***

صلاحيت محسن هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی هم برای انتخابات شورای شهر رد شد ! /بهار نیوز

تحشیه ی فدوی .

به تشخیص دکتر فدوی که رد خور ندارد!، رد صلاحیت در خانواده ی هاشمی، ارثی ست!

***

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر این‌که ما مشکل آرد و گندم نداریم گفت:

در هر کارخانه‌ای که آرد توزیع نکند را گِل می‌گیریم !

تحشیه ی فدوی .

راهکار کارشناسانه از این بهتر نمی شود! حالا خوانندگان محترم ضدانقلاب هی سیاهنمائی

کنند که در هیئت دولت خدمتگزار برگزیده ی حضرت آقا، متخصص نداریم!

تا مشاطه ی دیگر!

-------------------------------

فیلمسازی!  

سینمای ایران سابق، آنطورها هم که معاندین می گویند، راکد نیست، ملاحظه کنید:

 به گزارش ایلنا، از همان زمان یكی از حواشی جذاب و بحث‌های خبری درباره انتخابات خبرهابی بود كه به ساخت این فیلم‌های تبلیغاتی مربوط می‌شد  امسال نیز با ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخباری مبنی بر ساخت فیلم‌های تبلیغاتی كاندیداهای مختلف به گوش می‌رسد. اخباری كه گاهاً و شاید از روی عمد نه تایید می‌شود و نه تكذیب .

آنچه كه تاكنون مشخص شده این است كه كیومرث پوراحمد برای هاشمی رفسنجانی فیلم تبلیغاتی می‌سازد. محمدحسین لطیفی قرار است فیلم انتخاباتی علی اكبر ولایتی را بسازد. سامان سالور فیلم انتخاباتی محمد حسن ابوترابی فرد و بهروز شعیبی قرار است فیلم محمدباقر قالیباف را بسازند. نادر طالب‌زاده و ابولقاسم طالبی نیز قرار است فیلم تبلیغاتی فاضل لنكرانی را بسازند .

بعضی كاندیداها همچون حسن روحانی، و محمدرضا عارف نیز منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستند تا اگر در عرصه انتخابات ماندند، برای ساخت فیلم خود اقدام كنند و سازندگان فیلم افرادی همچون حداد عادل، منوچهر متكی و سعید جلیلی تاكنون مشخص نشده است/انتخاب .

اصغر فرهادی کارگردان برنده جایزه اسکار فیلم انتخاباتی هاشمی رفسنجانی را می‌سازد . /اعتدال
ساختار این فیلم مستند داستانی خواهد بود و نام موقت آن «آیت‌الله» است .

--------------------

 

پای درد دل مردم دارالخـُرافه

 

اشاره
پیام ها همگی واقعی و برگرفته از جراید ِ
شریفه ی دارالخـُرافه است، پاسخ ها اما
از فدوی ست

 

اگر مسئولين به توصيه قرآن كريم و اهل بيت و رهبری معظم انقلاب در مورد وحدت و همدلی توجه می كردند نمی بايست در كشور امام زمان(عج) مشكل گرانی، تورم، نوسانات ارز و سكه و ... اين چنين مردم را بيازارد. متاسفانه به جای حل مشكل با همدلی و وحدت به تقابل با يكديگر و جبهه گيری و حزب گرايي مشغولند كه اين امر مانع رفع مشكلات كشور و مردم می شود .     5880---0911

فدوی هم در حیرت و فی الواقع در شک بین 2 و3  گیر کرده است که چرا در ممالکی که مع الاسف ممالک امام زمان(عج) نیستند، همه چیز مرتب است؟ و نیز هنوز نمی داند که آیا نستجیربالله، امام زمان(عج) آنان بهتر ازمال ماست، یا خودشان بهتر از ما هستند، یا هر دو برادر 5880--0911

***

از کانديداهای رياست‌جمهوری می‌خواهم:

-1اولاً قولهای قابل عمل به مردم بدهند و به شعار بسنده نکنند .
2
ـ اگر رأی نياوردند (که قطعاً 7 نفر رأی نمی‌آورند) طرح‌های سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را به رئيس‌جمهور منتخب ارائه دهند .
3- اگر رأی آوردند طرح پخته‌تر رقيب را بپذيرند .
4- بلافاصله پس از شکست پيام تبريک را به نامزد منتخب اعلام نمايند .
احمدزاده

مگر خدای نخواسته در ممالک محروسه ی خاج پرستان تشریف دارید، برادر احمد زاده؟!

***

درخصوص موسسات زبانی كه بصورت قارچ در هر كوی و برزنی خودنمايی می كنند آيا نبايد در مورد كتابهای درسی آنها كه برای فرزندان ما تدريس می شود فكری شود اين كتابها آيا به جز تبليغ فرهنگ غرب می باشد؟ آيا زندگی نامه آن هنرپيشه فاسد غربی يا آن رئيس جمهور حامی صهيونيسم كه به تازگی منافقين را از ليست تروريسم ها خارج نموده است برای بالا بردن آموزش زبان فرزندان ما نياز است؟ اگر اين هجمه و شبيخون فرهنگی غرب نيست پس چه است؟ وظيفه وزارت خانه های ارشاد و آموزش و پرورش كه مجوز برای اين موسسات زبان صادر می كنند و يا هر نهاد ديگر در خصوص چاپ كتابهای درخور اين انقلاب عظيم اسلامی چيست آيا امكان اين نيست كتابهای زبان انگليسی با معرفی دانشمندان اسلامی يا بزرگان فرهنگ اين مرز و بوم ترجمه و چاپ شده و اين موسسات مكلف به تدريس آنها شوند .    صدر محمدی

مراتب در مجالی بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید. بسیار خشمگین شدند و دستور فرمودند سانسور کتابها، حتا شامل کتابهای آشپزی هم بشود؛ زیرا از زمانی که بگزارش برادر احمدی نژاد دختر بچه ی سیزده ساله ای در آشپزخانه انرژی هسته ای تولید کرده، معظم له در جبهه ی آشپزخانه نیز با دشمن درگیر شده است؛ از اطلاع رسانی(جاسوسی- م) نیز ممنون برادر محمد(ص)!

***

بنده موفق شدم بعد از مدت ها پی گيری برای درمان بيماری خاص خودم نامه درمان رايگان از نهاد رياست جمهوری دريافت بكنم ولی مسئولين معاونت درمان اعلام می كنند بودجه نداريم از اين نامه ها هم زياد صادر می شود .    3926---0917

تا دندتان نرم شود، خُب می آوردید فدوی برایتان بنویسد، برادر 3926---0917 !

***

متاسفانه در سال توليد ملی، در شمال كشور صنايع دستی كاملا رو به فراموشی رفته و محصولات چينی با قيمت بسيار نازل جايگزين محصولات خوب ايرانی شده است. مسئولان بايد جلوی واردات كالای چينی را بگيرند .     پيكر

با آنکه چندانهم سرحال نبودند، معذالک مراتب در فاصله ی بین دو قیلوله، بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید؛ قدری متغیر شدند و در بازدم فرمودند که به برادران مُلحد چینی ما چکار دارید، یک گوشه ای نشسته اند و دارند نان و ارزشان را می خورند؛ این دفعه ی آخرتان باشد  که آنجای فدوی را، با شاخ گاو مُدّه ظله العالی در می اندازید، برادر پیکر!

***

 می گويند فردی در تحقيقات خود نتيجه گرفته بود طلاق نتيجه ازدواج است چرا كه در ميان مجردها مسئله ای به نام طلاق وجود ندارد. حالا حكايت استدلال دولت در مورد علت گرانی های اخير شده است. خود دولت ارز 1226 تومانی را رسماً 2500 تومان می فروخت و تقصير گرانی را به گردن وجود نقدينگی در دست مردم می انداخت     9923---0935

نخیر چنین نیست شما همین که این اصل مسلم را بپذیرید که مسؤل تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی

و....  خود مردم اند، مسأله تان بکلی حل می شود!؛ چون مسؤلین معصوم به زعامت مقام معظم رهبری ضاعف الله اشراقه، بر آنچه که می کنند، اشراف و آگاهی ندارند، برادر 9923---0935 !

   فلذا بی تقصیرند!

***

روغن 16 كيلويی 62 هزار تومان شده است. با اينكه تعداد 30 نفر از اخلال گران بازار ارز را دستگير كرده اند ولی قيمت هيچ كدام از اجناس پايين نيامده است!... مگر نمی گويند پيش گيری بهتر از درمان است. كاش چند ماه زودتر نسبت به دستگيری اخلال گران اقتصادی اقدام می كردند تا اين وضع آشفته كه طبقه پايين جامعه را زير پا له كرده به وجود نمی آمد.    گـُل رنگی

والله برادر گـُل رنگی  بقول سید قاسم(مش قاسم سابق- م) دروغ چرا؟ تا اعدام آ آ آ آ... خُب لابد اینها بهم مربوط نیستند و برادران طبق معمول، عوضی گرفته اند!...

***

از نيروی انتظامی می خواهيم با پسرانی كه با پوشش نامناسب در سطح شهرها تردد می كنند برخورد كنند. اين شلوارهای فاق كوتاه و پيراهن های تنگ و كوتاه و رفتارهای منافی عفت شايسته كشورمان نيست. از مسئولان فرهنگی تقاضای رسيدگی به اين وضع را داريم .   يك شهروند

بعرض رسید؛ فرمودند اولویت با خواهرانست، ترتیب خواهران را بعون الله که دادند، میروند سر وقت برادران!. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد، برادر شهروند!

***

ما قشر ضعيف جامعه چه گناهی كرده ايم كه بايد با اين گرانی لجام گسيخته بسوزيم چرا مسئولين فكری نمی كنند و اينكه فقط تقصيرها را به گردن يكديگر می اندازند چه دردی را از ما دوا می كند؟
3092---0930

اولاً میان دعوا نرخ تعیین نکنید، زیرا پس از درگذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند، موجودی

جعلی یا خیالی بنام "قشر ضعیف" نداریم. ثانیاً، اگر دردی از شما دوا نمی کند، لکن درعوض،

فوتبال مسؤلین محترم، اعلی الله مقامهم اجمعین، خوب می شود و شما هم در این میانه، البته که

بی نصیب نمانده و، در نقش توپ بازی می کنید!؛ از اینها گذشته، فدوی که خودش ورزشکار

بوده می داند که فنّ  "تقصيرها را به گردن يكديگر انداختن"، نوعی ورزش گردن نیز هست،

 و بازهم، اگر دردی از شما دوا نمی کند، باعث تقویت گردن برادران گرامی کثرالله امثالهم که

می شود، برادر 3092---0930 !..

***

شركت مخابرات تلفن ثابت بنده را كه در مجاورت بزرگراه در حال احداث امام علی زندگی می كنم قطع كرده وقتی برای پيگيری مراجعه كردم به جای اينكه خدمات بدهند می گويند خط تلفن شما را می خريم، اگر كسی نخواهد خط تلفن منزلش را به دولت بفروشد بايد از زندگي ساقط شود؟
3764---0912

بین خودمان باشد، فدوی هم خریدار است، برادر 3764---0912 !

***

به تمامی دشمنان داخلی و خارجی می گويم كه هرگز قطار پيشرفت جمهوری اسلامی در ايستگاه تحريم و تهديد و جنگ متوقف نمی شود .     0603---0914

راست می فرمائی!؛ خبر فدوی خبر بدی دارد؛ قطارمان ترمز بریده است، برادر 0603---0914 !

***

هدف شهيدان اعتلای اسلام و قرآن بود اگرچه در اين راه از وطن هم دفاع كردند.! چو صد آمد نود هم پيش ما است غرض اينكه مواظب باشيم بعضی از افراد مريض اهداف بلند شهدا را تحريف نكنند .    6784---0916

فدوی از جانب شهدا از شما عذرخواهی می کند، منظوری نداشتند، ببخشید، برادر بی وطن!*

-------------------------------------------------------------------------------

* باز هم این تایپیست سربهوای هزل داتکام، کار دست فدوی داد؛ خواهشمند است قبل ازمطالعه! غلط تایپی بیوطن را به هموطن اصلاح بفرمائید، اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع)

 

به پایان آمد این جوهر، شکایت همچنان باقی!

 علی الله التکلان و هوُالمُستعان فی جمع امور

یکم جون المُتعارف سنه ی 2013 ترسائی

کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی

تا درودی دیگر، بدرود

حمیدرضا رحیمی

***

 

 

June 1st, 2013

محک

فرمایشات مهملگونه ی برادر، کلب آستان علی(ع) ،غلام علی (ع) حداد عادل ! که آلیاژی ست بر آمده از دیگ ولایت ،که این روزها درراستای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری( ریاست آبدارخانه ی ولایت - م)فعالیت  می کند،به شدت ِ 8/9 درجه ی  " ریش " ِتر ،همچنان ادامه دارد! وی که از ستایشگران بی چون و چرای مقام معظم رهبری  ضاعف الله اشراقه  است *،گاه بی احتیاطی کرده و در جمع دانشجویان حاضر، و با ایراد مهملات داهیانه ی خود، خشم آنان را برمی انگیزد. تیره و تارهای پیامبرگونه ی  آن بزرگوار را،نمی شود در هیئت پاسخ به پرسش های دانشجویان ، حتا درقالب تجاهل العارف هم،قابل طبقه بندی کرد وبی سببی نیست که در این راستا،کارش با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر،به زد و خورد می کشد. ..خوانندگان محترم ضد انقلاب،می توانند با مرور پاره ای ازافاضات وی ، که فدوی آنرا از ایسنا نقل می کند،اعصاب و و طاقت خود را نیز محک بزنند ! تا از آنجا، به حال دانشجویان در آن جلسه ی کذائی نیزبرسند :

- من نمی‌دانم آزادی بعد از بیان یعنی چه!

- آزادی مطبوعات در حال حاضر وجود دارد !

 - مردم کشور سوریه نیز همگی حامی بشار اسد هستند! و بشار اسد تنها به این دلیل محاکمه می‌شود  که در مقابل آمریکا و اسرائیل قرار گرفته و بدانید اگر ما آنها را حمایت نکنیم، موشک‌ها برسر شما ریخته می‌شود !

 

- در ایران حکومتی که دینی نباشد، نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند! و حکومت سکولار به هیچ وجه برای ایران  نسخه مناسبی نیست!

عکس برخورد فیزیکی حداد عادل با یک دانشجو/آخرین نیوز

برو قاصم الجبارین را شکر کن که در طبقه ی سوم خوابگاه نیستی که

با فریاد یا حسین(ع) پرت ات کنم پائین،طبقه ی همکف صرف نمی کند ، برادر دانشجو !

------------------------------------- 

*  ای دو چشمانت چراغ شام یلدای همه!
آفتاب صورتت خورشید فردای همه  
ای دل دریایی ات  کشتی نشینان را  امید
وی نگاه روشنت فانوس دریای همه ...

برای ملاحظه ی نوشته ی کامل،نگاه کنید به :

آرشیو هزل داتکام Saturday, November 15th, 2008

------------------------------------- 

آسیب شناسی   

خودمانیم،این آلزایمر آخوندی هم چیز بدی ست؛ و بد تر آنکه،برخلاف سایر انواع اش،آخوند و مکلا* و پیر و جوان هم ندارد و در هر شرایطی ممکن است پاچه ی بیمار را بگیرد! .نمونه ی تازه، برادر مشائی ست .نامبرده با آنکه نسبت به همتایان معمم خود،سنی ندارد،به تشخیص دکتر فدوی که رد خور ندارد !،از بیماری آلزایمر آخوندی،شدیداً رنج می برد ؛ و یادش نیست که مقام معظم رهبری ادامه الله ایامه و نصراعلامه و اجری بالخیر اقلامه، با نصب ایشان،حتا بعنوان رئیس دفترِ رئیس جمهور رضایت نداد،فلذا چگونه ممکن است که اکنون،با گماردن وی بعنوان جسارت است، رئیس جمهور(رئیس آبدارخانه ی بیت- م) موافقت فرماید؟ در اینصورت،عبارتی که بنقل از برادر بی بی سی در پی می آید،چه معنائی می تواند داشته باشد،جز ابتلاء شدید نامبرده به آلزایمر آخوندی ،آنهم از نوع بد خیم و پیشرفته اش؟ ! :

من رد صلاحیت خود را ظلم می دانم و حل آن را از طریق مقام معظم رهبری پیگیر خواهم بود  !

 

------------------------------------- 

* مکلا همه جا از نگاه فدوی،، برادران بی عمامه اما آخوند مسلک است که در لایه های گوناگون مؤمنین ِ کوسه و ریش پهن، که فدوی هر قدر هم که زور زد، قادر به درک شان نشد،از اصلاح طلبان  گرامی گرفته تا ملی - مذهبی و روشنفکردینی،...قابل تشخیص رؤیت اند

-----------------------------------------------------------------------------------------------

فضای انتخاباتی

فدوی،از شما خوانندگان محترم ضد انقلاب چه پنهان که با سوءاستفاده از ُخلق خوش برادران اینروزها،با یک بلیط  ، چند نشان (تأتر- م) می زند !.. مواضع فدوی در این ارتباط تاکنون ، برکسی پوشیده نمانده است که وی، به هر دو جناح ظاهرا ً موجود، یعنی بنیادگرایان و اصلاح طلبان گرامی، که یک روح مخوف اند در دو بدن پشمالو، بیک اندازه  مهر می ورزد !..

دربرخی صحنه ها اما ،برادرسناریست و کارگردان،بیخودی دچار نوعی یأس اسلامی شده،و حتا خشم توأم با  "تهدیدات ِخداوند متعال ِ" *! خود را نیز، نمی تواند پنهان کند :

و بالاخره اصحاب فتنه و انحراف مي‌دانند و آزموده‌اند که اگر بار ديگر خيال فتنه و آشوب در سر داشته باشند، حزب‌الله يعني همان مردم پاکباخته حتي به اندازه چند ساعت نيز به آنها امان نمي‌دهند و به قول مولايشان حضرت امير عليه‌السلام، وقتي نوبت باريدن به آنها مي‌رسد، سيل به راه مي‌اندازند. به اعتراف واشنگتن‌پست، فدائيان رهبر ايران- حضرت آقا- از چند هزار کيلومتر فاصله بحران سوريه را مديريت مي‌کنند و در لبنان و فلسطين حضور دارند. نبايد مقابله اين نيروي عظيم با آشوب‌هاي داخلي را ناديده گرفت... ياد مرحوم حاج بخشي به‌خير، گوش کنيد! هنوز فريادش طنين‌انداز است که؛ ماشاءالله، حزب‌الله .

ماشاءالله حزب الله/حسين(ع) شريعتمداري

زیاده "ارزی" نیست

------------------------------------- 

* بجای تأییدات ِخداوند متعال / مستخرج از فرهنگستان فدوی

------------------------------------- 

 

گویاست"دگر حاجت مشاطه ندارد"

 اشاره:

فدوی در این ستون ، نکات یا خبرهائی ی را نقل می کند

که خودِ جنس اند !، و جز گزینش تیتری مناسب  و همسو با

محتوا، و احیانا ًیکی دو انگولک جزئی، نیازچندانی  به دخالت او ندارند!

 

بارها گفته‌ام که ایران سرزمین تشیع، سرزمین حسین (ع)، سرزمین مهدی (عج) و سرزمین فاطمه (س) است !

خبرگزاری نمنا، مشائی

تحشیه ی فدوی .

 

بیخودی نیست که ملت تا این اندازه در بدر است،برادر مشائی !

------------------------------------- 

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان از ایستادگی ایران در کنار مقاومت تقدیر کرد / خبرگزاری نمنا

تحشیه ی فدوی .

 

برادر سید حسن(ع) اگر نکند، کی بکند ، برادر نمنا !

------------------------------------- 

در گفتگو با ایلنا اعلام شد :

کیومرث پوراحمد فیلم تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی را می‌سازد

اصغر فرهادی کارگردان برنده جایزه اسکار فیلم انتخاباتی هاشمی رفسنجانی را می‌سازد . /اعتدال

تحشیه ی فدوی .

فدوی نمی داند که چرا همه می خواهند برادر هاشمی رفسنجانی را فیلم کنند !

------------------------------------- 

پاکستان بدهی برق تامین شده از ایران را با گندم می پردازد ! / سایت رادیو فردا

تحشیه ی فدوی .

 

مال فدوی خشخاشی باشد  لطفا !

------------------------------------- 

سازمان حفظ نباتات اعلام کرد : :

گندم‌های هندی و پاکستانی آلوده است / دیگربان

تحشیه ی فدوی .

 

خب بقول عوام  so what ?! ، هنوز خلافی انفاق نیفتاده است که؛ سازمان مذکور،مسؤل

حفظ نباتات است، نه انسان! ،آنهم انسان ایرانی !

------------------------------------- 

حداد عادل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ائتلاف 1+2 به اجماع نظر رسیده یا نه، گفت: خیر ما فعلا منتظر نظر شورای نگهبان هستیم تا پس از مشخص شدن تعیین صلاحیت‌ها تصمیم بگیریم ../ایسنا

تحشیه ی فدوی .

 

خیر چنین نیست،تمامی شواهد و قرائن نشان می دهند که به جماع رسیده اند !..

------------------------------------- 

نباید به بشار بیش از این فرصت کشتار داد / العربیه

سعود الفیصل - وزیر خارجه سعودی در دیدار با رئیس مقامات چینی

تحشیه ی فدوی .

 

حالا چه عجله ای داشتی برادر سعود الفیصل ؟ آمار مقتولین سوری،بهمت برادر اسد و معاونت مقام معظم رهبری ما، تازه به هشتاد هزار تن رسیده است،جلوی یک بچه ی مکتبی هم بگذاری،قهر می کند !

------------------------------------- 

روی زمین و زیر آسمان کسی اصلح تر از لنکرانی نمی شناسم / آیت الله مصباح یزدی – العربیه

تحشیه ی فدوی .

 

فدوی هم زیر زمین، کسی را ارجح تر از خود ِ آیت الله مصباح یزدی نمی شناسد !

------------------------------------- 

حضرت امام خميني(ره): خدا نياورد آن روزي را که سياست ما و سياست مسئولين کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومين و روي آوردن به حمايت از سرمايه‌دارها گردد . /کیهان دارالخرافه

 

تحشیه ی فدوی .

 

والله برادر حسین(ع)بقول سید قاسم(مش قاسم سابق- م) دروغ چرا؟ تا اعدام آ آ آ آ...

با وضعی که محرومان پس از سی و چند سال از استقرار نخستین حکومت الله بر زمین و نیز جامعه ی بی طبقه ی توحیدی بدان دچار شده اند،برای فدوی دیگر تردیدی نمانده است که مسؤلین محترم  اعلی الله مقامهم اجمعین،بجای پشت،یک جای دیگرشان را به محرومان نشان داده اند !

------------------------------------- 

ثواب رد صلاحیت بعضی‌کاندیداها از عبادات ماه رجب بیشتر است !

آیت‌الله محمد یزدی خطاب به آیت‌الله جنتی   

تحشیه ی فدوی .

 

رجب مرجب که اصلاً قابل ندارد؛فدوی اگر بجای آیت الله پینوکیو(جنتی- م) باشد،همه را همینطور فله ای  رد صلاحیت می کند،که یکسره و بی ترانزیت،به بهشت برود !

------------------------------------- 

 

حضرت آيت‌الله جوادي آملي مي‌فرمايند: انسان به صرف گفتن لا اله الا الله به ملکوت آسمان راه پيدا نمي‌کند

8020-0912

 

تحشیه ی فدوی .

 

فدوی هم می فرماید که احوط آنست که بلیط هواپیما بخرید،برادر 8020-0912 !

------------------------------------- 

10سال از زلزله بم می‌گذرد اما تنها بانوی مقام‌دان بم زیر یک چادر پاره زندگی می‌کند و سقف خانه‌اش آسمان است .  به گزارش خبرنگار بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پروین غلامشاهی از مقام‌دان‌های قدیمی شهرستان بم است که خوب لالایی می‌خواند و از معدود هنرمندانی است که غریبی‌خوانی می‌کند .

تحشیه ی فدوی .

حالا بجای غریبی خوانی،نوحه خوانی اگر می کرد، ممکن بود برادران فکری به حالش بکنند !

------------------------------------- 

 

اعزام دومین میمون فضانورد به فضا / الف تیتر

تحشیه ی فدوی .

خدا شانس بدهد،احمدی نژاد پس از پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری هم، بیکار نمی ماند ! ..

------------------------------------- 

قربانیان بحران سوریه از ۸۰ هزار نفر گذشت / تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه

تحشیه ی فدوی .

 

چیزی نیست که، جلوی یک بچه ی مکتبی هم بگذاری، قهر می کند !

------------------------------------- 

مسئولیت بانوان طلبه در قبال مردم و جامعه خلق یک حماسه سیاسی در انتخابات پیش رو است .

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران حجت‌الاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی/ قدس

تحشیه ی فدوی .

 

قاصم الجبارین  رحم کند !

------------------------------------- 

 رسانه هاي غربي با استناد به بازتاب ثبت نام 686 نفر در انتخابات رياست جمهوريتعداد فراوان نامزدها مظهر دموکراسي در ايران است /کیهان چاپ دارالخرافه

 

در حالي که در آخرين روز ثبت‌نام نامزدها، چهره‌هاي سياسي پرتعدادي ثبت‌نام کرده بودند اما روزنامه خورشيد (تأمين اجتماعي)، شهروند (هلال‌احمر)، هفت صبح (وابسته به حلقه انحرافي)، آرمان، آفتاب، شرق، اعتماد و بهار و... (طيف روزنامه‌هاي اجاره‌اي- زنجيره‌اي وابسته به مافياي سياسي- اقتصادي) تمام يا بخش اعظم صفحه اول خود را به بزرگ‌نمايي ثبت‌نام مشايي و هاشمي رفسنجاني اختصاص دادند . ../کیهان

 

تحشیه ی فدوی .

 

عجب ! اینهمه نشریات ضد انقلاب زیر گوش آقا بود و فدوی خبر نداشت ؟!

------------------------------------- 

 

تحشیه ی فدوی .

 

بقول قاطبه ی گرامی، شکر خوردند و قند شکستند !؛ مظهر دمکراسی در ایران سابق، همانا ولایت مطلقه ی فقیه  در قرن 21 است ،برادر حسین(ع) شریعتمداری !!

------------------------------------- 

 

 خطاب گریه آلود قالیباف به هاشمی: تو باید به حرف آقا کنی یا آقا به حرف تو ؟/پارسینه

تحشیه ی فدوی( ایضا ً .گریه آلود) !

فدوی( در حالیکه می کوشد شلنگ اشکش را ببندد) : هیچکدام؛ هردو به حرف شیطان بزرگ !..

------------------------------------- 

یدا شدن یک خانواده ۱۰ نفره که در ۷۰ سال گذشته در میان کوه‌های ارم شهرستان دشتستان بوشهر زندگی می‌کردند و از جامعه روستایی و شهری کاملاً بی‌خبر بودند، باعث شگفتی همگان شد . /پارسینه

تحشیه ی فدوی .

 

چیزی را هم از دست نداند !

 

برای آمدن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری در حال ارزیابی شرایط هستم من بدون موافقت ایشان (رهبر) وارد عرصه نخواهم شد چون اگر ایشان موافق نباشند نتیجه ای که به بار می آید معکوس خواهد بود.

هاشمی رفسنجانی / مهر بنقل از العربیه

تحشیه ی فدوی .

 بیخودی نیست که حضرت آقا دائم می فرمایند که یک رأی بیشتر ندارد !

حال فدوی از اینهم می گذرد که" ارز " یابی این روزها کار چندان ساده ای هم نیست !

------------------------------------- 

 

آقاتهراني: اگر ولايت فقيه نباشد مسوولان استخوان هم را مي‌خورند / اعتماد

 

تحشیه ی فدوی .

 

اگر بروند توی حیاط یا تراس،فدوی حرفی ندارد ! 

------------------------------------- 

" اگر شرایطی بوجود بیاید که بین من و رهبر حالت نزاع و اختلاف پیدا شود، همه ما ضرر خواهیم کرد".

هاشمی رفسنجانی / العربیه

تحشیه ی فدوی .

 

همه اش که نباید ملت پا پتی ضرر کند،خب برای جوری جنس،یکبار هم شماها ضرر بفرمائید ،چه می شود ؟!

------------------------------------- 

آیت الله موسوی اردبیلی

دعاهم‌دیگربرای‌حل‌مشکلات نتیجه نمی‌دهد / بهار نیوز

------------------------------------- 

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی مسجدسلیمان از تبدیل شدن یک اثر تاریخی بسیار قدیمی به آغل گوسفندان خبر داد( .دژ اسدخان در اندیکا)! / بهار نیوز

تحشیه ی فدوی .

 

تبدیل به احسن به همین می گویند دیگر !

------------------------------------- 

ادعاي کشف داروی ضدخیانت مردان در ژاپن ! / بهار نیوز

 

تحشیه ی فدوی .

 

بازرگانان گرامی از فدوی می شنوید،نروید دنبال وارد کردن این کالا که ورشکست می شوید زیرا این دارو در ایران اسلامی کار نمی کند،زیرا خیانت حق مسلم برادران است!

------------------------------------- 

اسد در انظار همگانی ظاهر شد /تابناک

تحشیه ی فدوی .

 

فدوی تاکنون فکر می کرد که این بزرگوار فقط مغزخر دارد؛ لکن با ملاحظه ی این خبر دریافت که نامبرده، دل و جگر شیر هم دارد !..

*******************************************************************

کلمات حمار

    اشاره

کلمات حمار مستخرج از

فرهنگستان فدوی ، و ضدِ کلمات قصار است!

 

مقام معظم رهبری از نظری سیاسی، امنیتی، فرهنگی، ملی و هنری دارای ظرفیت و ویژگی‌های بسیار   فوق‌العاده‌ای هستند و  همانند ایشان در دنیا وجود ندارد ! / خبرگزاری نمنا، مشائی

------------------------------------- 

ما ولایت فقیه را به جهان عرضه می‌کنیم و معتقدیم جمهوری اسلامی نظامی است که قابلیت ارائه به جهان را دارد ! / خبرگزاری نمنا، مشائی

------------------------------------- 

من نمی‌دانم آزادی بعد از بیان یعنی چه!

آزادی مطبوعات در حال حاضر وجود دارد . !

در ایران حکومتی که دینی نباشد، نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند! و حکومت سکولار به هیچ وجه برای ایران نسخه مناسبی نیست!

 

 کلب آستان علی(ع) غلام علی(ع) حداد عادل ! /ایسنا در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

------------------------------------- 

 انقلاب نکردیم که ایران را آباد کنیم ! راه دیگر- تیتر

فرض کنید ایرانی مانند ژاپن ساختید، در انتها چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ -

 روح ا... حسین (ع)یان، نماینده حکومت در مجلس

------------------------------------- 

محمد(ص)حسن (ع) نامی وزیرارتباطات :

 

صدا و تصویر امام زمان از لایه ای بالاتر از فیبر نوری برای جهان ارسال می شود/مهر بنقل از آینده

------------------------------------- 

در هفت سال گذشته امید به زندگی 2 سال زیاد شد ! / احمدی نژاد- همانجا

------------------------------------- 

جهان به انتخابات ايران چشم دوخته است /کیهان دارالخرافه

------------------------------------- 

 

قانون نباید با فتاوای مراجع تضاد داشته باشد /الف/  آیت الله مکارم شیرازی

------------------------------------- 

رضایی: اگر فردی از خودم اصلح‌تر بود نمی‌آمدم / محسن رضائی - الف

------------------------------------- 

احمدی نژاد همچنان به دیده ما معجزه قرن است  !.../ حجت الاسلام مهدی (عج)طائب / مهر

------------------------------------- 

امروز احساس وظیفه کردم که بعد از نزدیک به ۸ سال مرخصی گرفتم تا در برپایی مقدمات حماسه سیاسی حضور یابم. سه روز روزه و ۱۴ هزار صلوات برای این نقش‌آفرینی نذر کرده‌ام . ! / بهار نیوز

------------------------------------- 

آیت‌الله محمد(ص) تقی مصباح یزدی

دغدغه آقای خمینی اسلام بود و خود را قبل از کشور، مردم و جامعه در مقابل اسلام مسوول می‌دید

به وضعیت اقتصادی مشکل اساسی کشور نیست و ما رییس جمهوری می‌خواهیم که نسبت به ارزش‌های اسلامی دغدغه داشته باشد

 

------------------------------------- 

ما اول مسلمان هستیم و بعد ایرانی/ آیت الله صادق آملی لاریجانی- افکار نیوز

------------------------------------- 
 دموکراسی در اسلام یعنی «انسانیت» رها شده (به حرکت و جوشش درآمده) و در غرب یعنی «حیوانیت» رها شده. بنابراین آزادی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی./ استاد شهید آیت‌الله مطهری(ره):

کیهان چاپ دارالخرافه

-------------------------------------  

امسال پشت آمریکا را به خاک می‌رسانیم / سردار محمدعلی آسودی / بهار

نبرد ۳۴ ساله انقلاب اسلامی با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل امسال دارای ویژگی‌های خاصی است و در این نبرد به حول قوه الهی و با هدایت رهبر فرزانه انقلاب، پشت آمریکا را به خاک می‌کشانیم .

 

نگاه نظام اسلامی در رابطه با رای مردم تاثیرگذاری است و نه تشریفات. نظام ما عملا نشان داده که میزان رای ملت است و مردم تصمیم گیر هستند.

------------------------------------- 

اعدام سياسي در ایران نداريم !

 انتخابات در ایران کاملا آزادانه است !

   آيت‌الله صادق آملي لاريجاني - مهر

------------------------------------- 

پای درد دل مردم دارالخـُرافه
اشاره
پیام ها همگی واقعی و برگرفته از جرایدِ
شریفه ی دارالخـُرافه است، پاسخ ها اما
از فدوی ست.

 

آمريکايي‌ها بي‌جهت دلشان را به خاطر مثلا روي کار آمدن فلان کس از فلان جناح يا حزب و گروه صابون نزنند. اين ملت تصميم خودش را درخصوص هسته‌اي شدن و هسته‌اي ماندن گرفته و با آمدن اين و آن تغييري در مواضع ملي خود نمي‌دهد .
6091---0915

 

آخ مدینه(ع- س- ص-عج)گفتی و کردی کبابم،برادر 6091---0915 !..فدوی هم سالهاست همین

را می گوید که مملکتی که ولی فقیه دارد، رئیس جمهور و مجلس و از اینگونه خزعبلات لازم

ندارد ؛ لکن کو گوش درازِ شنوا!..

اینهم جایزه ی شما برای اینکه دست خالی به حجره نروید :

 

هایکوی عروضی

 

آفرین، صد آفرین *

مؤمنِ خوب و نازنین

نارنجکِ روی زمین !

------------------------------------- 

* به وزن عروضی فاعلن- مستفعلن بخوانید تا کامروا شوید،خواهر- برادر خواننده! ،اجرتان با گربه ی مرتضا علی !

------------------------------------- 

از دولتمردان تقاضا داريم جلوي گراني افسار گسيخته دلار و طلا و ارز را بگيرند، چرا كه در پي اين افزايش قيمت ها، نرخ مواد خوراكي و لوازم خانگي افزايش مي يابد
7054---0912

فدوی در جریان است؛اینطورهاهم نیست که مسؤلان اعلی الله مقامهم اجمعین،همینطور دست روی دست گذاشته و فقط مشغول دوره کردن تسبیح شاه مقصود خود باشند .لطفا ً دندان(اگر هنوز دارید) روی جگر(اگر هنوز نفروخته اید) بگذارید،برادرعلی اکبر(ع) ولایتی قول داده که اگر رئیس جمهور آقا بشود، همه ی مشکلات اقتصادی شما  100را روزه حل می کند! شما که 34 سال صبر کرده اید، خب 100 روز دیگر هم روش ، برادر 7054---0912 !

------------------------------------- 

اصولگرايان بهتر است خودشان با هم جماع کنند *تا يک نفر اصلح با راي بالا وارد عرصه رياست جمهوري شود و ...
حميد رستگاري

* خدا بگویم این تایپیست سر به هوای هزل داتکام را چه کند که همه جای فدوی را با شاخ گاو، ُمدّ ظله العالی، در می اندازد. لطفاً غلط تایپی جماع را به اجماع، اصلاح فرمائید، ممنون . اجرتان با گربه ی مرتضاعلی(ع)

------------------------------------- 

به خاطر بيكاري و بدهكاري و مشكلات مالي به هر نهاد و اداره اي مراجعه كردم توجهي نشد متأهل و داراي سه فرزندم درحال حاضر نيز بيكار و بدهكار و مستأجرم از خيرين و هموطنان عزيز تقاضامندم پس از تحقيق و بررسي مرا ياري نمايند. تا اين قدر شرمنده زن و بچه نباشم .
نجفي

 

بعرض رسید،درخواست شما مع الاسف بعلت عدم رعایت قافیه در مصرع زیر،توسط شورای محترم نگهبان رد شد،برادر نجفی :

بيكار و بدهكار و مستأجرم

روی این مصرع دوباره کار کنید، برادر نجفی !

------------------------------------- 

چرا مسئولان بدون هيچ ملاحظه كاري مشخصات كامل و چهره مفسدان اقتصادي را از طريق تلويزيون به مردم معرفي نمي كنند و آنان را به سزاي اعمالشان نمي رسانند تا درس عبرتي براي ديگران باشد .
يك شهروند

 

با قید چندین فوریت، به شرف عرض رسید. بعدالتحیه والسلام فرمودند مسؤلین انجام وظیفه

کرده اند لکن شما را به سزای اعمالتان رساندند تا مایه ی عبرت مفسدان اقتصادي بشود و

در پایان نیز افزودند: چه علی(ع) خواجه، چه خواجه علی(ع)  ، برادر علی(ع) !

------------------------------------- 

به عنوان يك نيروي بسيجي به اين حقيقت روشن ايمان كامل دارم كه در آينده اي نه چندان دور استكبار جهاني به سركردگي آمريكا در مقابل انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي جهاني با خفت زانو خواهد زد .
8531---0913

 

بقول نمایندگان محترم حکومت در مجلس : صحیح است، صحیح است برادر ! ، 8531---0913

------------------------------------- 

 

حركت اتوبوس هاي تندرو ميدان آزادي به ترمينال خاوران از ساعت 5 عصر با كندي صورت مي گيرد و مردم مدتهاي زيادي معطل و منتظر مي مانند از مسئولين درخواست مي شود نظارت و كنترل بيشتري بر خطوط داشته باشند .
1607-0918

 

مراتب در فاصله ی بین دو قیلوله بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید . در بازدم دستور فرمودند که نام اتوبوس های تند رو، به اتوبوس های کند رو تغییر یابد،برادر 1607-0918 !

------------------------------------- 

 

 ورود آقايان در قسمت خانم ها در اتوبوس هاي خط آرژانتين بيهقي- ميدان امام خميني(ره) به كرات صورت مي گيرد وقتي برخي خانم ها اعتراض مي كنند رانندگان اظهار مي دارند به ما ارتباطي ندارد..
سيدي

 

بعرض رسید؛ضمن ابلاغ سلام و تحیات فرمودند همانطور که خودگفته اید،" برخي خانم ها اعتراض مي كنند" ! وقتی همه ی خانم ها اعتراض کردند،دوباره مزاحم اوقات شریف شان شوید ،برادر سيدي !

------------------------------------- 

 

2 سال است كه در دوران عقد هستم 13 شهريور 91 سالگرد ازدواجمان بود. نه شغلي دارم و نه منزلي براي سكونت و نه درآمدي براي شروع زندگي مشترك. از مسئولين درخواست مي كنم به فكر ما باشند .
6783-0911

 

مراتب در شرایطی که قدری هم شنگول بودند، بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید . در بازدم فرمودند که دعا می کنند که در همین دوران نامزدی،بپای هم پیر شوید، برادر 6783-0911 !

-------------------------------------  

 با هزار بدبختي زندگي را مي گذرانيم. شب ها در بيابان نگهباني مي دهم تا اقتصاد خانواده ام بچرخد. باور كنيد با گذشت 54سال از عمرم هنوز نتوانسته ام يك سفر به مشهد مقدس براي زيارت امام رضا(ع) بروم .
3912-0917

 

بعرض رسید؛ فرمودند مانعی ندارد، ایشان با امام رضا(ع) این حرفها را ندارند،واسطه می شوند

 که حضرت،قبول زحمت فرمایند،بقول عوام   don’t worry, be happy !برادر 3912-0917 !

 

------------------------------------- 

 

 هر روز كه مي گذرد در اثر غفلت مسئولين پوشش گروهي از خانم هاي بدحجاب تحريك آميز مي شود. با اين وضع چگونه جوانان، خودشان را از حرام پاك نگه دارند .
1175-0912

 

بعرض رسید؛چندان حوصله ای نداشتند، فرمودند عجالتا ً بگذارند لای سنگ،برادر 1175-0912 !

------------------------------------- 

 بهاي بليط تهران- نطنز شش هزار و پانصد تومان است ولي براي برگشت نطنز-تهران شش هزار و نهصد تومان است علت اختلاف چهارصد توماني را جويا شديم كه تعاوني 10 و 17 نطنز اظهار داشتند قيمت مبدا توسط اداره راه و شهرسازي هر استاني مصوب مي شود و نطنز به تهران توسط اداره راه و شهرسازي استان اصفهان مصوب شده است .     معصومي

 

گرچه مطلب ،همانطور که ملاحظه می کنید،محصول نطنزاست، لکن در عین حال ،از طنزی نیرومند نیز برخوردار است،برادر معصومي !

-------------------------------------  

به دليل انتقال از تهران به شهرستان اصفهان مجبور به انصراف از مسكن مهر تهران شدم. ولي خدا وكيلي براي طي مراحل انصراف و گرفتن پولي كه داده بودم عذاب زيادي كشيدم. متاسفانه كاغذ بازي در دستگاه هاي دولتي به جايي رسيده كه اگر چيزي را هم نخواهيم بايد دردسر بكشيم .
امام زاده

 

فدوی از گزارش شما حیرت می کند؛ شما دیگر چه جور امامزاده ای هستید!؟

------------------------------------- 

چرا مسئولين امر نسبت به بي تعهدي برخي رانندگان در سوار نمودن مختلط دختران و پسران در اتوبوسهاي درون شهري پايانه آزادي و مبادي اطراف كرج مانند شهريار و برخورد نمي نمايند .
5641---2109

 

مراتب با قید 270 فوریت به استحضار رسید؛ معظم له به خشم خویش غالب،و دستور فرمودند که

اتوبوسها،با دختران و پسران،محکم برخورد نمایند ،برادر 5641---2109 !

------------------------------------- 

شهر مقدس مشهد اين پايتخت معنوي و مذهبي جمهوري اسلامي نيز از بدحجابي و ديگر معضلات اجتماعي در امان نمانده است و همگي ما دلسوزان نظام از وجود اين آلودگي در شهر دلگيريم درخواست داريم امر به معروف و نهي از منكر در اين شهر توسط مسئولين و مردم به معناي واقعي كلمه احيا بشود .
2773---0913

 

مراتب پس از توشیح اعلیحضرت العظما سید علی(ع) خامنه ای،خلدالله ملکه و سلطنة، به بسیجیان ولباس شخصی های گرامی ابلاغ شد،گفتند که چشم و چار اضافه ندارند که دست مردم ناسپاس ،بجان آمده و خشمگین ایران سابق  بدهند، لطفاً خودتان زحمت اش را بکشید، برادر 2773---0913 !

------------------------------------- 

آن كه مي رود، عاقبت روزي بازمي گردد يكي با پلاك، يكي بي پلاك، يكي با 4 تكه استخوان و يكي هم «سردار هور» بود كه وقتي برگشت، همه عطر تابوت گرفتيم. اين روزها بعضي اسامي را بايد «اختصاري» نوشت! اما بنازم به «علي هاشمي» كه نامش بزرگ بود و پيكرش مختصر! شهيد علي هاشمي آقازاده شهادت بود. بچه ناف «مجنون» رفتنش از سر بي قراري بود، فراري نبود كه پس از سه سال برگردد ...
8516---0919

 

فدوی در لابلای فرمایشات شما،همینطور دربدر ،به  دنبال پرتقال فروش می گردد،برادر 8516---0919 !

------------------------------------- 

غربي ها بايد به اين سوال پاسخ بدهند كه چرا هر فرد هتاكي كه به اسلام و قرآن توهين مي كند فورا زير چتر حمايتي آنان قرار مي گيرد .
6091---0915

 

شاید بدلیل هوای همیشه بارانی شان باشد،شما خونتان را کثیف تر نکنید برادر 6091---0915 !

-------------------------------------  

 تلفن هاي ثابت پشت شهرداري پاكدشت جعبه تقسيم درستي ندارند و با هر باد و باراني خطوط تلفن ثابت ما چند روز قطع مي شود از مسئولين شركت مخابرات درخواست رسيدگي دارم .
يك هموطن پاكدشتی

 

مراتب در فاصله ی بین دو قیلوله بعرض خاک نعلین همایون عنبرآسایشان رسید .ضمن ابلاغ سلام وتحیات فرمودند که ازشرکت مخابرات کاری بر نمی آید،قراردادی بمنظور مهارعوارض طبیعی با حوزه ی علمیه بسته اند،فلذا به آنجا رجوع کنید،برادر پاکدشتی !

------------------------------------- 

دول مستكبر يك خصلت مشترك دارند و آن عدم اتصال به خداي سبحان است. و همين مسئله عامل بدبختي هاي زنجيروار آنها مي باشد. از اين طرف بايد بگويم تاخدا بالاسر اين امت و بيرق اسلام بر دوش حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري است غمي نداريم .
8847-0919

 

همینطور است،برادر 8847-0919 .بهمین علت است که کار ، زندگی ،احترام و امنیت خاج پرستان،مع الاسف شدیداً برقرار است.بند پایانی فرمایش شم هم کاملاًدرست است و ما افزون بر غم،نان،آزادی  و ... هم نداریم که البته فدای سر آقا.. 

------------------------------------- 

 از مسئولين شعبه تامين اجتماعي شماره يك خيابان چهارباغ اصفهان درخواست مي شود به خانم هاي تحت امر خود ضرورت حفظ حجاب در محيط كار را گوشزد و با متخلفين برخورد نمايند. شايسته نيست كه برخي خانم هاي شاغل با آراستگي غيرشرعي و بدحجابي در سركار حاضر شوند .
5290-0913

 

برای تعیین تعزیر آن بانوان نابکار،فدوی نخست نیاز به تعریف "آراستگی غیر شرعی" تا بعداً پدرصاحب بچه را در بیاورد،برادر 5290-0913 !

------------------------------------- 

 مسئولين دولت بايد هوشيار باشند دشمني را كه تا امروز به دليل مديريت انقلابي او را به حالت تدافعي نشانده ايم حال بخاطر سوء مديريت حالت آفندي عليه ما نگيرد. چرا كه در اثر اين غفلت و چنين اشتباهي تمام زحمت هاي كشيده شده به هدر مي رود .
ابوالقاسمي

 

اگر نوشته ی بی آدرس شما را فدوی درست دریافته باشد،جای تقدیر دارد که شما دستکم،به "سوء مدیریت" موجود اذعان دارید، که البته به مسؤلین محترم از صدر تا ذیل،اصلاً مربوط نیست و مثل همیشه،کار دشمن گردن شکسته است !..

-------------------------------------  

از ستاد اقامه نماز جمعه و جماعات، مركز رسيدگي به امور مساجد و ائمه جماعات محترم كليه مساجد سراسر كشور درخواست مي كنم نسبت به آگاهي بخشي و افزايش بصيرت جوانان در قبال جامعه خود و جامعه جهاني و استكبار و منافقين جديد و قديم و دشمن شناسي اهتمام ويژه اي نمايند .
امين

 

بیکاری برادر امین؟ بعرض رسید،ضمن ابلاغ سلام و تحیات گفتند که درخواست شما مع الاسف مستلزم یک فقره انقلاب اسلامی دیگر است !

------------------------------------- 

چشم اميد ما نبايد صرفا به تجهيزات پيشرفته نظامي كشور باشد بلكه با قلب هاي ولايت مدار بايد به عمق استراتژيك دشمن حمله ببريم .
8342---0919

 

استثنا چرا قائل می شوید، همه ی اعضای بدن مؤمنین،ولایتمدار اند، برادر 8342---0919 ؟

بیت

نه سرد و نه گرم و همیشه بهار

همه جای  مؤمن، ولایتمدار !

 

بپایان آمد این جوهر،شکایت همچنان باقی !..

علی الله التکلان و هوُالمُستعان فی جمع امور

24 می المکیف سنه ی 2013 ترسائی

کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی

تا درودی دیگر، بدرود

 

*.*.*.*.*